Lt
Pradžia

Veiklos dokumentai

Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veikla
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatai 
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos darbo tvarkos taisyklės
Nuotolinio darbo Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyboje tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų etikos taisyklės
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos auditų organizavimo, kokybės užtikrinimo ir kontrolės taisyklės
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliekamo audito  dokumentų rengimo, įforminimo ir tvarkymo taisyklės
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos plano rengimo tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos atliktų auditų rekomendacijų pateikimo ir įgyvendinimo stebėsenos tvarka
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2019-2021 metų strateginis veiklos planas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2021 metų veiklos planas
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos plano ataskaita
Lazdijų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos planas
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
Finansinių ataskaitų rinkiniai 2020 metai 
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai 2020 metai 

Informacija atnaujinta 2021-04-14 11:11