Lt
Pradžia

2020 metai

   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija       
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba    
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)    
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                     

Informacija atnaujinta 2020-11-03 16:28