Lt
Pradžia

2021-2027 m. projektai

Energijos efektyvumo didinimas Lietuvoje

DE-PL-LT pilietinis bendruomenių ugdymas, skirtas kovoje su krizėmis, kuriant šiuolaikinio mokymo sistemą ir keliant civilinės saugos specialistų profesinę kvalifikaciją

Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Metelio ežero Lazdijų rajono savivaldybėje

Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimas
Vandens transporto nuleidimo vietos įrengimas prie Seirijo ežero Lazdijų rajono savivaldybėje

Lazdijų miesto parko viešosios infrastruktūros įrengimas (I etapas)

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Lazdijų rajono savivaldybėje (III etapas)

Lazdijų sporto centro bazės atnaujinimas Veisiejuose

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.8 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse kuriant palankią daugiakultūrę aplinką“ projektas

„Pastatų komplekso, esančio Vytauto g. 18, Lazdijuose, rekonstravimas, Laisvės kovų muziejaus, fondų saugyklos bei edukacinės erdvės juose įrengimas, bei įveiklinimas“

Atviros ekosistemos atsiskaitymams negrynaisiais pinigais bendrojo ugdymo įstaigų valgyklose kūrimas

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Lazdijų rajono savivaldybėje (IV etapas)

Perėjimas nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų Sostinės regione, Vidurio ir vakarų Lietuvos regione
Projektas  „Ugdymo priemonės mokykloms“
Ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančios mobilios komandos aprūpinimas įranga ir transporto priemone Lazdijų rajono savivaldybėje

Informacija atnaujinta 2024-07-11 13:05