Lt
Pradžia

2014-2020 m. įgyvendinti projektai

Socialinio būsto fondo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse

"Jungtiniai veiksmai priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo paslaugų kokybei gerinti" Nr. LT-PL-1R-070

"Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Lazdijų rajono savivaldybėje"

Pastato rekonstrukcija ir pritaikymas kultūrinėms, muziejinėms ir edukacinėms reikmėms

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos ir jos viešojo valdymo institucijų teikiamų paslaugų procesų tobulinimas

Paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Lazdijų rajono savivaldybėje

Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje

Projektas "Motiejaus Gustaičio memorialinio namo kompleksinis sutvarkymas"

Projektas " Laisvalaikio infrastruktūros sukūrimas Lazdijų rajono kaimo gyvenamosiose vietovėse"

Ekologiškų transporto priemonių įsigijimas Lazdijų rajono savivaldybėje

Pėsčiųjų viaduko Šeštokuose įrengimas

Vaikų gerovės ir saugumo didinimo, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtrai

Kompleksinės paslaugos šeimai Lazdijų rajono savivaldybėje

Projektas „Kaimo gyvenamųjų vietovių Lazdijų rajono savivaldybėje patrauklumo gerinimas“

Sveikos gyvensenos skatinimas Lazdijų rajono savivaldybėje
Krikštonių laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams
Kučiūnų laisvalaikio salės pritaikymas bendruomenės poreikiams

Rudaminos laisvalaikio salės pritaikymas  bendruomenės poreikiams ir liaudies amatų plėtrai

„Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje (II etapas)“

Turizmo trasų ir maršrutų informacinės infrastruktūros plėtra Lazdijų, Varėnos rajonų ir Druskininkų savivaldybėse II etapas

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Partnerystė.Verslumas.Veiksmas“

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Antis keliaujanti pasienio keliais“

Privačių būstų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Lazdijų miesto aglomeracijoje

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Ieškomi pasienio paveldo maršrutai“

Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Lietuvos-Lenkijos funkcinė teritorija - naujos galimybės turizmo plėtrai“
Socialinis receptas Lazdijų miesto gyventojams
Sumažinsime socialinę atskirtį
 Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“
Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Supratinga pasienio bendruomenė“ 
Interreg V–A Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektas „Pagalba ir apsauga pasienio bendruomenėms“
Lazdijų ligoninės infrastruktūros modernizavimas ir paslaugų gerinimas
Viešosios įstaigos Lazdijų kultūros centro pastato Lazdijuose, Vilniaus g.6, kapitalinis remontas ir materialinės bazės atnaujinimas 
Lazdijų miesto kompleksinė infrastruktūros plėtra, III etapas
Dviračių ir pėsčiųjų takų plėtra Lazdijų miesto turistų gatvėje iki sodų bendrijos „Baltasis“ Lazdijų seniūnijoje

Asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimas Lazdijų rajono savivaldybėje

Modernių ir saugių erdvių sukūrimas bendrojo ugdymo įstaigose Lazdijų rajono savivaldybėje 
Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio g. iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas
Turizmo projekto "Atrask Dzūkijos gamtą ir kultūrą" e-rinkodaros priemonių kūrimas

Projektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (nr. 09.1.3-cpva-v-704-02-0001)

Privačių namų prijungimas prie centralizuotos nuotekų surinkimo infrastruktūros Lazdijų ir Veisiejų miestuose
"Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje"
Alytaus regiono turizmo informacinės infrastruktūros plėtra
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų Lazdijų rajono savivaldybėje modernizavimas
Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvuvo didinimas Lazdijų rajono savivaldybėje
Integrali pagalba į namus Lazdijų rajono savivaldybėje 
Vaikų dienos centrų tinklo plėtra Lazdijų rajono savivaldybėje
Projektas „Seirijų miestelio Gėlių gatvės (nr. lz8119), kelių Šadžiūnai–Varnėnai–Vilkininkai (nr. LZ1252) ruožo nuo 2,720 iki 3,280 km ir Kučiūnai–Akmeniai (nr. LZ0400) ruožo nuo 0,00 iki 0,704 km  kapitalinis remontas“

 

Informacija atnaujinta 2023-08-21 14:26