Lt
Pradžia

Želdiniai

Rajono gyventojai kviečiami tapti Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos nariais 

Leidimų saugotinų medžių ir krūmų kirtimui, persodinimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui išdavimas

Aprašymas: Paslauga apima leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimą.

Paslaugą teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius

Paslaugos vadovas: Skyriaus vedėja Laura Urbanskaitė mob. +370 649 98 873

Paslaugos vykdytojas: Skyriaus vyr. specialistė Rasa Bunikytė mob. +370 615 81 286, el. p. rasa.bunikyte@lazdijai.lt

Reikalingi dokumentai:

  1. Prašymas
  2. Žemės sklypo, kuriame prašoma kirsti, pertvarkyti želdinius, nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantys dokumentai;
  3. Sklypo planas, pagal kurį būtų galima nustatyti objekto buvimo vietą;
  4. Patvirtintas/suderintas želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis bei specialusis planai (kai reikia).

Prašymą ir reikalingus dokumentus reikia pateikti „vieno langelio“ darbuotojui, atsiųsti savivaldybės administracijai paštu arba elektroniniu paštu info@lazdijai.lt

Dokumentai:

Želdinių įstatymas

Kriterijai, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems 

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus išduoti leidimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius  ( žemėlapis) 

Informacija atnaujinta 2024-06-11 13:15