Lt
Pradžia

Statinių ir teritorijų planavimo dokumentų viešinimas

DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-888 „DĖL LAZDIJŲ... 2024-07-16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-888 „DĖL LAZDIJŲ DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. SPALIO 22 D. SPRENDIMO NR. 5TS-888 „DĖL LAZDIJŲ... 2024-06-26 UAB „ORLEN MOCKAVOS TERMINALAS“ NAFTOS PRODUKTŲ SAUGYKLOS PLĖTRA, ZELIONKOS K. 7, BŪDVIEČIO SEN., Pasiūlymus dėl Atrankos informacijos ir (ar) PŪV PAV galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai... Informacinis pranešimas apie Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų... 2024-06-18 Informacinis pranešimas apie Paviršinių vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų Pakrančių teritorijų žemėlapis apima teritorijas, kuriose taikomos paviršinių vandens telkinių... Pritarta  Melioracijos statiniai Lazdijos g. 7 projektiniams pasiūlymams 2024-06-12 Pritarta Melioracijos statiniai Lazdijos g. 7 projektiniams pasiūlymams Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius pritarė... Pritarta gyvenamosios paskirties – daugiabučio gyvenamojo namo, Lazdijai, Sodų g. 36, 4 buto... 2024-06-12 Pritarta gyvenamosios paskirties – daugiabučio gyvenamojo namo, Lazdijai, Sodų g. 36, 4 buto Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius pritarė... PRADEDAMAS RENGTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS 2024-06-12 PRADEDAMAS RENGTI LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠILUMOS ŪKIO SPECIALUSIS PLANAS Lazdijų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad planuojama rengti Lazdijų rajono... VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ 2024-06-06 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATO PUŠYNO G.19,... VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ 2024-05-21 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas Lazdijų miesto Lazdijos gatvės 7 žemės sklypo... DĖL DETALIOJO PLANO PRILYGINIMO ŽEMĖS VALDOS PROJEKTUI 2024-05-20 DĖL DETALIOJO PLANO PRILYGINIMO ŽEMĖS VALDOS PROJEKTUI Informuojame, kad Lazdijų rajono savivaldybės administracijos 2024 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr.... VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ 2024-05-14 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas GYVENAMOSIOS PASKIRTIES – DAUGIABUČIO GYVENAMOJO... VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ 2024-03-25 VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ (JŲ DALIŲ) PROJEKTAVIMĄ Numatomo rengti statinio projekto pavadinimas KITOS PASKIRTIES INŽINERINIO STATINIO, SAULĖS... Pritarta įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių prie Lazdijų r. sav., Veisiejų sen.,... 2024-03-22 Pritarta įvažiavimų ir automobilių stovėjimo aikštelių prie Lazdijų r. sav., Veisiejų sen., Veisiejų https://infostatyba.planuojustatau.lt/eInfostatyba-external/accountingSecurity/accountingPSPView?...