Lt
Pradžia

2021 metai

2021 m. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI


   I ketv.   II ketv.   III ketv. IV ketv.
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija    
 Lazdijų rajono savivaldybės  kontrolės ir audito tarnyba  
 Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Iždas)    
 Lazdijų rajono savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys                                                     

Informacija atnaujinta 2021-12-06 09:29