Lt
Pradžia

Darbo užmokestis

 Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius (2020-12-31)

Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m.

Pareigybių skaičius (2020-12-31)  Vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis 2020 m. IV ketv.
VALSTYBĖS POLITIKAI
 Savivaldybės meras  1   3502,4  1 3510,67
 Savivaldybės mero pavaduotojas 1  2768,8   1  2773,58
POLITINIO (ASMENINIO) PASITIKĖJIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAI
 Mero patarėjas   1  2724,84  1 3252,48
 Mero padėjėjas  1 1760,00
1
1760,00
 Savivaldybės administracijos direktorius  1 3097,97
 1 3110,80
 Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas  1  2636,48
 1 2636,48
KARJEROS VALSYTBĖS TARNAUTOJAI
 Skyriaus vedėjas  11 2218,39  11 2316,02
 Skyriaus vedėjo pavaduotojas  2
2130,02
 2 2143,28
Seniūnas 11 1864,43 11 1791,35
 Vyriausiasis specialistas  33 1426,31
 33 1454,62
Vyresnysis specialistas 1 1698,46 1 1688,19
Savivaldybės gydytojas 1 1428,65 1 1430,53
DARBUOTOJAI DIRBANTYS PAGAL DARBO SUTARTIS
Vyriausiasis specialistas 10 1077,5
 12 1151,26
Vyresnysis specialistas 12 955,1
 12 928,11
Specialistas 18 1056,37
 18 1058,59
Soc. darbo organizatorius
12 1114,9
 12 1105,49
Vyresnysis buhalteris 11  1272,08 11
1280,48
Vyresnysis archyvaras 2  958,61 954,80
Sekretorius 1  1054,68
1 987,36
Darbininkas 25 607,00
25  607,00
Kapų prižiūrėtojas 15 607,00
15   607,00 
Vairuotojas 4 983,77
4   970,20

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-01-15 08:24