Lt
Pradžia

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras

https://www.aratc.lt/

Direktorius: Algirdas Reipas.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro valdyba nuo išrinkta 2019 m. spalio 17 d.

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.

Vida Mačernienė

Valdybos pirmininkė

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja

2.

Agnė Baranauskaitė

Valdybos pirmininko pavaduotoja

Druskininkų savivaldybės administracijos

Ūkio skyriaus vedėja

3.

Rolandas Juonys

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

4.

Romualdas Paulauskas

Alytaus miesto savivaldybės administracijos

Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

5.

Jovita Tirvienė

Birštono savivaldybės administracijos direktorė

6.

Indrė Adomynienė

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Vietinio ūkio skyriaus vedėja

7.

Jūratė Zailskienė

Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorė

8.

Egidijus Zaleskis

Varėnos rajono savivaldybės

Turto valdymo skyriaus vedėjas

9.

Aušra Kuldaitė

Alytaus rajono savivaldybės administracijos

Teisės ir vidaus administravimo skyriaus vyriausioji specialistė

Savivaldybės akcijų dalis, % - 12 %.

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras įstatai     - https://www.aratc.lt/apie-aratc/istatai

UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras veiklos ataskaitos skelbiamos:

 https://www.aratc.lt/aratc-veiklos-ataskaitos/metiniai-pranesimai

https://www.aratc.lt/aratc-veiklos-ataskaitos/finansine-atsakomybe

Viešinamos informacijos apie savivaldybių valdomų įmonių veiklą ir rezultatus forma 

Informacijos apie stebėtojų tarybos narių darbo apmokėjimą pateikimo forma 

Informacija atnaujinta 2020-11-24 16:44