Lt
Pradžia

Laisvalaikį praleiski turiningai!

Laisvalaikį praleiski turiningai!

Kviečiame mokinius pasirinkti mėgstamą popamokinę veiklą ir kreiptis į Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus dėl galimybės dalyvauti Neformaliojo vaikų švietimo (toliau-NVŠ) veiklose 2020 m. spalio-gruodžio mėnesiais.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama viena vaiko pasirinkta NVŠ programa.

Finansavimo laikotarpis - 2020 m. spalio 1 d. - gruodžio 31 d.

Dėl dalyvavimo veiklose reikia kreipti į neformaliojo vaikų švietimo teikėjus iki 2020 m. rugsėjo 26 d.

Teisę gauti NVŠ lėšas turi mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.

Pasirinkus NVŠ programą, turi būti pasirašoma sutartis tarp NVŠ teikėjo ir mokinio tėvų (globėjų).

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai Lazdijų rajono savivaldybėje

Name

Informacija atnaujinta 2020-09-14 14:52