Lt
Pradžia

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai

Eil. Nr.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjas

Neformaliojo vaikų švietimo programa

Programos aprašymas

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjo kontaktai

1.

Viešoji įstaiga

Lazdijų kultūros centras

Keramikos būrelis „Molinukas“

Supažindinimas su keramikos amato pagrindiniais principais: keramikoje naudojamais įrankiais, priemonėmis, molio rūšimis, keramikos istorija. Lipdysime įvairius dirbinius pagal vaikų norus, dirbinių temas parinksime pagal kalendorines šventes, metų laikus. Susipažinsime su dekoravimo technika – glazūra, akriliniais dažais ir kitomis priemonėmis. Vyks vaikų darbelių pristatymai. Ši programa puoselės ir plėtos senuosius lietuvių liaudies amatus. Programa vykdoma Rudaminos tradicinių amatų centre.

VšĮ Lazdijų kultūros centras,

Vilniaus g. 6, Lazdijai 67106,

 (8-318) 52245, (8 653) 39 893 Ingrida Malinauskienė

Folkloriniai šokiai „Linksmai rateliu“

Supažindinti mokinti folklorinių šokių, pradedant nuo pirmų žingsnelių ir taip toliau tobulėjant. Su išmoktais šokiais pasirodyti bendruomenės šventėse bei organizuojamuose renginiuose.  Turiningai užimti jų laisvalaikį, taip įskiepijant vaikams tradicijų tęstinumą.

Pramoginių-sportinių šokių mokymas

Supažindinti vaikus su standartiniais ir Lotynų Amerikos šokiais, bei skirtumais tarp jų, išmokyti pagrindinius žingsnius ir figūras, skatinti juos improvizuoti, bei kurti kompozicijas. Vaikai gebės atpažinti skirtingus šokius, bei juos pademonstruoti. Taip pat mokiniai vertins pažangą ir gebės save įsivertinti. Lavinsis vaikų pažintiniai, kinestetiniai (plastiškumas, laikysena) ir socialiniai gebėjimai (bendravimo, bendradarbiavimo, pagarbos).

„Pažinkime senolių gyvenimą per folklorinį šokį ir žaidimus“

Programa skirta 8-12 metų berniukams ir mergaitėms, norintiems judriai ir energingai praleisti laisvalaikį bei susipažinti su savo krašto tradicijomis. Vaikai mokysis šokti folklorinius šokius, ratelius, žaisti žaidimus. Per šokį pažins savo krašto papročius ir tradicijas, ugdysis vaikų kūrybiškumas, iniciatyvumas, tenkins judėjimo poreikį.

Etninės kultūros būrelis „Bitelė“

Įgyvendinant programą bus skatinama jaunąją kartą išsaugoti tautinį tapatumą per gimtojo krašto etninę kultūrą, jos puoselėjimą ir tęstinumą. Mokiniai susipažins su etnine kultūra – tautosaka, apeigomis, tradicijomis, papročiais, mokysis liaudies dainų, šokių ir žaidimų, žinos svarbiausias tautines šventes, jų šventimo papročius, dalyvaus etnokultūrinėse šventėse ir renginiuose. Taip mokiniai plės savo kultūrinį akiratį, ugdysis bendruomeniškumo, gebėjimo bendrauti įgūdžius, gebės kritiškai vertinti ir lyginti šiuolaikinį ir senolių gyvenimą, jo atspindžius pritaikys šiandienai.

Dailės terapija

Supažindinti vaikus su meno terapijos ypatumais. (laisvu, spontanišku, aklu, sensoriniu, stimuliaciniu piešimais). Užsiėmimuose vaikai mokysis būti jautrūs supančiai aplinkai: aktyviai tyrinės ją visais pojūčiais. Kūrybai naudosim labai įvairias dailės priemones, gamtines medžiagas: smėlį, akmenis, medį, augalus, vilną. Tai smagūs, kupini kūrybos užsiėmimai ne tik mėgstantiems piešti, bet ir nedrąsiems, sunkiau prisitaikantiems naujoje aplinkoje, mokykloje vaikams.

Teatras gyvenime ir gyvenimas teatre

Programos turinį sudarys skirtingų teatro žanrų laboratorijos, kūrybinės dirbtuvės, kūryba netradicinėse erdvėse, etiudiniai teatriniai žaidimai, muzikiniai – plastiniai etiudai, kurių pagalba bus galima suteikti grupės nariams pakankamai žinių bei asmenybės formavimo įgūdžių, kuriuos jie galės pritaikyti kasdieniniame gyvenime.

 

Užimtumo ir laisvalaikio studija „Nenuoramos“

Programos tikslas - išreikšti savo mintis, jausmus, kūrybines idėjas šokiu bei dainavimu. Vaikai turi galimybę išreikšti save kaip asmenybę, vystyti savo vaizduotę, puoselėti meninį skonį, dalyvauti bendruomenės kultūriniame gyvenime. Būrelis suteiks kūrybiškumo, drąsos, iškalbos, universalumo. Muzika ugdo žmogaus jausmus, turtina emocijų pasaulį, vaizduotę, žadina kūrybines jėgas. Muzika, šokis, scena lavina ir kitus gebėjimus – pirmiausia pasitikėjimą savimi, atidumą, atsakingumą, gebėjimą perteikti emocijas ir mintis kitiems. Kūrybinė meninė raiška stimuliuoja vaikų vaizduotę, kūrybingumą, emocinį intelektą, skatina kritinį mąstymą ir požiūrių įvairovę.

2.

Sveikos gyvensenos klubas „Mens sana in corpore sano“

„Plaukimas – sveikatos šaltinis“

Programoje mokiniai dalyvaus paskaitose apie asmens higienos įgūdžių formavimą, fizinės ir psichinės sveikatos svarba, bus organizuojami pirmosios pagalbos teikimo praktiniai užsiėmimai, vyks į baseiną tobulinti plaukimo ir nardymo įgūdžius. Programos metu bus organizuojamos plaukimo varžybos, įvairūs vandens žaidimai ir kita. Vyksim į įvairias varžybas kaip krepšinio, plaukimo, vandensvydžio ir kt. Mokiniai dalyvaus sveikos gyvensenos paskaitose. Dalyviams bus suteiktos žinios apie organizmo grūdinimą, psichofizinės sveikatos stiprinimą, fizinio aktyvumo svarbą bei sveikos gyvensenos nuostatų formavimą.

Sveikos gyvensenos klubas „Mens sana in corpore sano“ klubo pirmininkė Gintutė Durtinevičienė (8 616) 11 578

3.

Lietuvos šaulių sąjunga

Lietuvos šaulių sąjungos Lazdijų rajono jaunųjų šaulių ugdymo programa

Jaunasis šaulys, ugdydamasis šioje programoje įtvirtina žinias apie pagrindines valstybines institucijas ir jų svarbą, išmoksta tvarkingai nešioti šaulio uniformą ir taisyklingai žygiuoti, saugiai elgtis su pneumatiniu ir mažo kalibro šautuvais, teisingai atlikti šaudybos pratimus, susipažįsta su pagrindiniais reikalavimais ruošiantis žygiui, orientavimosi vietovėje ir asmeninės higienos laikymusi lauko sąlygomis. Taip pat jaunieji šauliai yra mokomi spręsti įvairias komandines užduotis, ugdomos asmeninės bei lyderio kompetencijos. Ši programa orientuota į aktyvų gyvenimą mėgstančius 11-18 metų amžiaus moksleivius (mergaites ir berniukus). Moksleiviai sužino apie LŠS bei kitų statutinių organizacijų veiklą, jų tikslus, bei per jaunimui patrauklią veiklą, savirealizavimo patirtį skatina siekti žinių aukštesnėse jaunųjų šaulių ugdymo pakopose, tuo pačiu vykdant prevenciją nusikalstamumui jaunimo tarpe.

Juozas Luckus (8 614) 73 710

4.

Roma Juškauskienė (laisvoji mokytoja)

„Nuo tušinuko iki...sportbačių“

Programos sudedamosios dalys: tradicijų puoselėjimas, socialinių įgūdžių diegimas, proto mūšiai, išvyka į baseiną – mokymasis plaukti, filmo žiūrėjimas ir aptarimas, aplinkos pažinimas, gamtos teikiamų siurprizų ieškojimas - pastebėjimas, orientacinės varžybos, aerobika, judrieji žaidimai, tinklinio, krepšinio kvadrato žaidimas, žygiai. Programa ,,Nuo tušinuko iki ...sportbačių“ leis vaikams dažniau pabūti gamtoje, daugiau judėti, geriau orientuotis tam tikroje aplinkoje, geriau pažinti vietoves, išbandyti save, kurti, vaidinti, domėtis ir sužinoti..

Roma Juškauskienė

 (8 615) 64 972

„Harmoningas asmenybės ugdymas“

Programos sudedamosios dalys: socialinių įgūdžių diegimas, mokymas nesutrikti pasiklydus, tradicijų prisiminimas ir puoselėjimas, aplinkos pažinimas, gamtos teikiamų siurprizų ieškojimas - pastebėjimas, orientacinės varžybos, judrieji žaidimai. Programa „Harmoningas asmenybės ugdymas“ leis vaikams dažniau pabūti gamtoje, daugiau judėti, geriau orientuotis tam tikroje aplinkoje, geriau pažinti vietoves, išbandyti save, kurti, mokytis švęsti, vaidinti, domėtis ir sužinoti.

Roma Juškauskienė

(8 615) 64 972

5.

Artūras Mačionis (laisvasis mokytojas)

Tinklinis

Programos tikslas – sudaryti teigiamas sąlygas mokinių fizinei, emocinei ir socialinei saviraiškai, tinklinio žaidimo tobulinimui, bei sveikatos potencialo stiprinimui, didinant asmenines kūno kultūros ugdymosi galimybes ir stiprinant fizinio aktyvumo vidinę motyvaciją. Užsiėmimų metu moksleiviai gilinsis į tinklinio žaidimo raidą, įsisavins sporto šakos techniką bei taktiką. Lavinsis ir įtvirtins judėjimo įgūdžius, ugdys bendravimo, bendradarbiavimo nuostatas bei elgesį.

Artūras Mačionis

(8 603) 11 009

Judrieji žaidimai

Programa skirta pradinių klasių mokiniams. Pradinukų sporto užsiėmimai – tai smagios ir aktyvios sporto treniruotės. Užsiėmimų metu bus žaidžiami judrieji ir sportiniai žaidimai, dalyvaujama įvairiose rungtyse bei estafetėse. Programos tikslas – ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas bei gebėjimus ir sistemingo fizinio aktyvumo įpročius. Ugdyti mokinius būti fiziškai aktyviais, pasitikinčiais savimi, gebančiais rinktis sveiką gyvenseną ir rūpintis savo kūno bei sveikatos stiprinimu. Užsiėmimų metu bus ugdomos bendrosios ir dalykines kompetencijas: savistabos, savikontrolės, sveikos gyvensenos įgūdžiai, stiprinamos savarankiško mankštinimosi nuostatos. Kuo daugiau užsiėmimų bus stengiamasi vesti gryname ore. Formuojamos garbingo rungtyniavimo, bendravimo ir bendradarbiavimo komandoje nuostatas

Artūras Mačionis

(8 603) 11 009

6.

Teisutis Targauskas

(laisvasis mokytojas)

Futbolo būrelis

Futbolo būrelis – tai sistemingas ir kryptingas jaunojo sportininko asmenybės intelektinių savybių, jo fizinių, techninių ir taktinių gebėjimų ilgalaikis tobulinimas. Treniruotėse futbolininkams bus sukurta sveikatai ir fiziniam aktyvumui palanki aplinka, išmoks ir žaisti futbolą ir tobulins individualius įgūdžius. Bus diegiamos garbingo žaidimo vertybės, bendradarbiavimas ir pagarba kitiems. Programos turinys: mokoma individualios, grupinės ir komandinės futbolo technikos ir taktikos, įgūdžiai įtvirtinami rungtyniaujant varžybose, turnyruose. Numatomos veiklos: individualizuotos futbolo treniruotės, paskaitos, varžybos, turnyrai, viešieji renginiai.

Teisutis Targauskas

(8 609) 42 482

7.

Asta Bagdonienė

(laisvoji mokytoja)

„Mus vienija sportas“

Judrūs ir sportiniai žaidimai sporto salėje ir gryname ore skatina vaikų fizinius gebėjimus bei fiziškai sustiprina. Vaikystėje išugdyti laisvalaikio įpročiai, reguliarios pramogos, fizinis aktyvumas gryname ore net ir tada, kai šalta, yra svarbus pamatas sveikai vaiko raidai ir fizinei bei psichinei sveikatai ateityje.

Asta Bagdonienė

(8 627) 03 518

8

Lazdijų regbio klubas

Regbio ugdymo programa

Supažindinimas su regbio sporto šakos pagrindais, treniruotės, dalyvavimas sporto stovyklose ir varžybose

Lazdijų regbio klubo pirmininkas

Marius Markevičius

(8 687) 37 999

9.

Ričardas Čepononis (laisvasis mokytojas)

„Krepšinio kelias“

Krepšininko kelias – tai sistemingas ir kryptingas jaunojo sportininko asmenybės intelektinių savybių, jo fizinių, techninių ir taktinių gebėjimų ilgalaikis tobulinimas. Treniruotėse krepšininkams bus sukurta sveikatai ir fiziniam aktyvumui palanki aplinka, išmoks ir žaisti krepšinį ir tobulins individualius įgūdžius. Bus diegiamos garbingo žaidimo vertybės, bendradarbiavimas ir pagarba kitiems. Programos turinys: mokoma individualios, grupinės ir komandinės krepšinio technikos ir taktikos, įgūdžiai įtvirtinami rungtyniaujant. Numatomos veiklos: individualizuotos krepšinio treniruotės, paskaitos, varžybos, turnyrai, viešieji renginiai. Naudos vaikams pagrindimas: vykdoma kiekvieno krepšininko individuali tobulėjimo stebėsena. Ugdymo tikslai diferencijuojami ir individualizuojami, treniruočių užduotys ir pratimai parenkami pagal grupės amžių ir gebėjimus.

Ričardas Čepononis

(8 601) 46 682

10.

Laisvasis mokytojas Eglė Lepeškienė

Fizinis aktyvumas ir šokiai

Vaikai dalyvaudami programoje galės išreikšti save mokydamiesi naujų šokių žingsnelių-junginių, išsakydami savo mintis, vertindami savo bei šokio būrelio draugų pažangą, o dalyvaudami konkursuose, visuomeniniame ir bendruomenės gyvenime, atsispirs neigiamai įtakai, bei kryptingai sieks tikslų. Programos turinį sudaro teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, skirti tobulinti pramoginių šokių įgūdžius, bei išmokti naujų, pažengusiesiems skirtų šokių. Šokdami komandomis ir poromis moksleiviai išmoks pozityviai bendrauti, lavins bendravimo įgūdžius. Užsiėmimus sudarys informacijos pateikimas trenerio pagalba, praktika, išvykos į šokių konkursus, analizė, filmuotos medžiagos peržiūra, seminarai, įvairūs komandų ir porų pasirodymai šventėse, diskusijos ir aptarimai. Ši programa lavins pažengusiųjų šokėjų dar stipresnius kūno judesius, geresnius fizinius duomenis, taip pat dalyviai taps asmenybėmis, galinčiomis dar kūrybiškiau kelti idėjas bei atsakingai jas realizuoti.

Eglė Lepeškienė, (8 685) 42 987

Informacija atnaujinta 2021-02-18 17:29