Lt
Pradžia

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE NUMATOMĄ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris


Lazdijų rajono sav., Šventežerio sen., Šventežeris, Vingio g. 9

Žemės sklypo kadastrinis Nr. 5945/0006:207

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės ūkio; kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Kiti inžineriniai statiniai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažyma nr. 671950

Projekto vadovas Donatas Žvirblis, architektasss@gmail.com, +37069966859

Architektė Virginija Kazlauskaitė, virginija.kazl@gmail.com, +37062259504

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.Z., V.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Spaudos g. 9, +37062259504, darbo dienomis 09:00 – 18:00 val. iki 2022 m. sausio 10d.

Lazdijų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje: www.lazdijai.lt

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: virginija.kazl@gmail.com iki 2022 m. sausio 10d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks 2022 m. sausio 10d. 19:00 val. tiesioginės transliacijos būdu, prisijungimo nuoroda:

https://teams.live.com/meet/94666400823241

Informacija atnaujinta 2021-12-20 13:36