Lt
Pradžia

Parengti vienbučio gyvenamojo namo projektiniai pasiūlymai

 Parengti vienbučio gyvenamojo namo projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad parengti vienbučio gyvenamojo namo projektiniai pasiūlymai

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Dusios g. 35, Barčių k., Lazdijų r. sav._ kadastrinis Nr. 5948/0004:349);

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statybos būdas:

_Gyvenamoji (vieno buto)__________ _____________         ______________;

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas). Jei projektinių pasiūlymų autorystė priklauso fizinių asmenų grupei – statinio architektų (autorių) vardai, pavardės, elektroninio pašto adresai):

Projekto vadovas: Albinas Mocevičius, tel. 8 614 99300; el. p. uab.acib@gmail.com; UAB “ACIB”, Naujoji g. 124-307, Alytus; tel. 8 686 06782;

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):

__A. V.____________________________________________________________ .

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Naujoji g. 124-307, Alytus; tel. 8 686 06782; Lazdijų rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.lazdijai.lt

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

2021-11-16 pasiūlymus galima teikti iki viešo susirinkimo ir jo metu;

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) ir visuomenės atstovai projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis; pasiūlymo teikimo datą; informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

2021-11-10, 16 val. nuotoliniu būdu per Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/83714950800?pwd=aEFEVkZiZjFvQmVhdTRadStySUxGdz09

Susirinkimo ID: 837 1495 0800

Slaptažodis: easxP6

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Informacija atnaujinta 2021-11-04 14:29