Lt
Pradžia

Informacija visuomenei apie galimybes susipažinti su teritorijų planavino dokumento sprendiniais

Informacija visuomenei apie galimybes susipažinti su teritorijų planavino dokumento sprendiniais

Vadovaujantis 2021-02-17 Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 10V-193 „Dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo ir  planavimo tikslų nustatymo“, 2021-02-18 Nr. 10V-198 „Dėl planavimo darbų programos tvirtinimo“  parengtas  Autobusų stoties teritorijos, esančios Lazdijuose, Vilniaus g. 48, numatant išplėsti UAB „Lazdijų autobusų parkas“ žemės sklypo ribas laisvos valstybinės žemės fondo sąskaita ir nustatant žemės sklypo naudojimo būdą – inžinerinės infrastruktūros teritorijos, ir pobūdį – susisiekimo komunikacijų objektų teritorijos, detaliojo plano keitimas (TPD registracijos Nr. T00036983).

Planavimo organizatorius – Lazdijų rajono savivaldybės administracijos (kodas 188714992) direktorius, Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. 8 695 51513 , el. p. ilona.saparauskiene@lazdijai.lt

Atsakingas asmuo: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyr. specialistė Renata Muliuolienė, tel. 8 613 88434, el. p. renata.muliuoliene@lazdijai.lt

Planavimo iniciatorius – UAB “Lazdijų autobusų parkas” (kodas 165126663), Turistų g. 27, LT- 67102 Lazdijai, tel. 8 318 51513 , el. p. busaslap@gmail.com

Detaliojo plano rengėjas- R. Mažeikaitės IĮ „Mažasis atriumas“ ( kodas 122874868), Šv. Mykolo g. 4-4, LT- 01124 Vilnius, tel. (8 5) 261 00 11, el. p matriumas@gmail.com, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322.

Detaliojo plano keitimo tikslai:

  1. Nekeičiant žemės sklypo, esančio Vilniaus g. 48, Lazdijuose, pagrindinės žemės naudojimo paskirties, nustatyti žemės naudojimo būdus – komercinės paskirties objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;
  2. Patikslinti žemės naudojimo pagrindinius ir papildomus reglamentus.

Rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Darbų atlikimo terminai: 2022 m.

Teritorijų planavimo dokumento rengimo, derinimo ir tvirtinimo tvarka – bendroji.

Tyrimai ir galimybių studijos: nenustatyti.

Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: nerengiamas.

SPAV atranka – neatliekama.

Koncepcija – nerengiama.

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui arba rengėjui  raštu adresu Šv. Mykolo g. 4-4, Vilnius, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-59-21-87) ir/arba el.paštu matriumas@gmail.com iki viešojo susirinkimo pabaigos.

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Lazdijų rajono  savivaldybės  skelbimų lentoje, tpdris.lt (Nr. K-VT-59-21-87)  nuo 2021-12-23 iki 2022-01-07.

Viešas susirinkimas vyks nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2022 m. sausio  10 d.  16 val. pagal žemiau pateiktą prisijungimo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą :

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:e1783ac2ea4245c4be772dc8cefc7b89@thread.tacv2/1639433522581?context=%7B%22Tid%22:%2249246f0f-da5d-425e-a11d-262091d408e1%22,%22Oid%22:%22259019f7-7d47-471f-ac54-77974bbc31c8%22%7D

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Pagrindinis brėžinys

Aiškinamasis raštas

 

Informacija atnaujinta 2022-04-06 14:03