Lt
Pradžia

9-osios tarybos 30 posėdis

 

Posėdžio numeris 30

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 30 posėdis

Posėdžio data 2021-12-29 10:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI 
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-639 „DĖL 2021 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 13080_34-975 13081_02 Tarybos sprendimo projekto priedas 13082_03 Aiškinamasis raštas 13083_„Aiskinamojo rasto priedas_20211229“ kopija Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011–2020 M. STRATEGINIO PLĖTROS PLANO ATASKAITOS UŽ 2011–2020 METUS PATVIRTINIMO 13084_34-977 13085_03 Aiškinamasis raštas 13086_SPP ataskaita už 2011-2020 m._v4 A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 13087_34-968 13088_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ IR BENDRUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ FINANSAVIMO IŠ SAVIVADYBĖS BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 13090_34-970 13091_02 Tarybos sprendimo projekto priedas 13092_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-367 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ PROJEKTŲ ATRANKOS IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO‘‘ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 13096_34-969 13097_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „BEŠEIMININKIŲ PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“ 13102_34-957 13103_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „GYVENAMŲJŲ BŪSTŲ PRIJUNGIMAS PRIE ESAMŲ CENTRALIZUOTŲ NUOTEKŲ SURINKIMO SISTEMŲ LAZDIJŲ AGLOMERACIJOJE“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 13104_34-960 13105_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 5TS-563 ,,DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PASLAUGŲ TEIKIMAS VIKTARINO BENDRUOMENEI“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 13108_34-956 13109_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „ATEIK SPORTUOTI KARTU“ IR JO DALINIO FINANSAVIMO 13115_34-967 13116_03-Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS GAISRO NUOSTOLIAMS IŠ DALIES KOMPENSUOTI 13119_34-972 13120_03. Aiškinamasis raštas R. Šukienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO 13126_34-974 13128_03. Aiškinamasis raštas L. Saladuonienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 13132_34-976 13133_02 Priedas 1 13134_02 Priedas 2 13135_02 Priedas 3 13136_03 Aiškinamasis raštas._2021-12 I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL SAULĖS ŠVIESOS ENERGIJOS ELEKTRINIŲ IŠDĖSTYMO LAZDIJŲ R. SAV., KROSNOS, ŠEŠTOKŲ, LAZDIJŲ, ŠVENTEŽERIO IR BŪDVIEČIO SENIŪNIJOSE SPECIALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ 13137_34-973 13138_03 Aiškinamasis raštas A. Kimbirauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VALDOMO NEREIKALINGO ARBA NETINKAMO (NEGALIMO) NAUDOTI TURTO PARDAVIMO VIEŠUOSE PREKIŲ AUKCIONUOSE AUKCIONO DALYVIO REGISTRAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO 13140_34-965 13142_03 Aiškinamasis raštas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL LEIDIMO SUJUNGTI NEKILNOJAMUOSIUS DAIKTUS Į VIENĄ NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ, PAKEISTI PAVADINIMĄ IR PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ 13181_34-959 13182_03 Aiškinamasis raštas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-829 „DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI“ PAKEITIMO 13147_34-961 13148_03 Aiškinamasis raštas 13149_04 Lyginamasis variantas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 13154_34-962 13155_03 Aiskinamasis rastas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 13160_34-963 13161_02 Tarybos sprendimo priedas 13162_03 Aiškinamasis raštas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ 13164_34-966 13165_03 Aiškinamasis raštas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL BEVILTIŠKOS SKOLOS NURAŠYMO 13168_34-964 13169_03 Aiskinamasis rastas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO 13177_34-958 13178_03 Aiškinamasis raštas 13179_04 Tarybos sprendimo projekto  lyginamasis variantas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO 13175_34-971 13176_02 Aiškinamasis raštas K. Jasiulevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
 
 
 
 
 
 
 

Informacija atnaujinta 2022-01-18 16:52