Lt
Pradžia

Darbas su mokinių registru

Mokinių registras

Akredituoti NVŠ teikėjai, norintys gauti vaikų neformaliojo švietimo dalinį finansavimą, sudaro mokymo sutartis su vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais) ir per 3 darbo dienas nuo sutarties pasirašymo registruoja vaikus Mokinių registre, pažymėdamas finansavimo NVŠ lėšomis požymį. 

SVARBU: NVŠ teikėjas turi užregistruoti į mokinių registrą mokinius iki NVŠ programos pradžios. Rekomenduojame teikėjams Mokinių registre įregistruoti/išregistruoti mokinius per kiekvieno mėnesio pirmą savaitę.

Informaciją dėl užsiregistravimo Mokinių registre ir Mokinių registro tvarkytojo vadovą rasite https://mokiniai.emokykla.lt.

Konsultacijas dėl mokinių registro teikia:

virginija.stambrauskiene@nsa.smm.lt

daiva.lapinskiene@nsa.smm.lt

birute.rimkiene@nsa.smm.lt

  1. Kaip įregistruoti mokinius į MOKINIŲ REGISTRĄ? 

Norėdami užregistruoti naują mokinį Mokinių registre spustelėkite Registracija. Įveskite registruojamo mokinio asmens kodą ir spustelėkite Ieškoti. Sistema pateiks Gyventojų registre surastus duomenis. Nurodykite visus prašomus duomenis, būtinai pažymėkite mokiniui reikiamą finansavimą. Įveskite trūkstamus duomenis ir spustelėkite Įregistruoti. Mokinio registravimas į NVŠ instituciją baigtas. Jeigu registruojant mokinius į Mokinių registrą rodomas pranešimas, kad:

  • Registracija negalima, pagal nurodytą asmens kodą Gyventojų registre duomenų nėra (kodas: 'N') - reiškia, kad mokinio asmens kodas yra neteisingas. Patikrinkite mokinio asmens dokumente ar tikrai teisingą vedate mokinio asmens kodą.
  • Registracija negalima, pagal nurodytą asmens kodą Gyventojų registre duomenų nėra (kodas: 'D') – reiškia, kad mokinys neturi galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės.
  • Jei MR įregistravote mokinį ne ta data, ar padarėte klaidą pildydami asmens informaciją patiems ištaisyti nesiseka, turėtumėte „Mokinio informacija klasėje/grupėje“ lange pasirinkti „Duomenų koregavimo prašymas“ ir detaliai nurodyti kokią informaciją reikia pataisyti.

Įregistruotus mokinius reikia priskirti į grupes.

  1. Kaip mokinių registre sukurti naują grupę?

Spustelėkite Mano mokykla ir pasirinkite mokslo metus. Spustelėkite NVŠ grupių sąrašas ir Pridėti naują grupę. Užpildykite atsiradusią lentelę: NVŠ programos paskirtis; NVŠ programos pavadinimas; NVŠ krypčių pakraipa, įrašykite grupės pavadinimą. Grupės vadovas parenkamas iš mokyklos pedagogų sąrašo (įregistruotų Pedagogų registre).

Užpildžius reikiamus laukus spauskite Išsaugoti.

  1. Kaip priskirti mokinį į grupę?

Visų nepriskirtų grupėms mokinių sąrašo nuorodą rasite prisijungę prie sistemos darbo pradžios puslapio. Spustelėję SĄRAŠAI  Nepriskirti mokiniai (kairiame šone)  pasirinkite grupę, į kurią norite paskirti mokinį ir pažymėkite norimų perkelti mokinių laukelius  spauskite PERKELTI.

  1. Kaip perkelti mokinį į kitą grupę ar naujus mokslo metus?

Norėdami mokinius perkelti į kitą grupę ar kitus mokslo metus atverkite grupės mokinių sąrašą ir spustelėkite Perkelti mokinius. Pažymėkite pasirinktus arba visus perkeliamus mokinius. Parinkite mokslo metus, datą, jei reikia, ir grupę, į kurią norite perkelti pažymėtus mokinius. Spustelėkite Perkelti pasirinktus mokinius. Pažymėkite mokiniui reikiamą finansavimą (NVŠ tikslinis finansavimas).

  1. Kaip mokiniui pažymėti NVŠ finansavimo šaltinį?

Asmens informacijos lange galima pažymėti mokiniui ir tik vienoje programoje, kurią akreditavo savivaldybė, ir tik vienoje įstaigoje.

Pasirinkite skiltį Mano mokykla, pasirinkite reikiamos grupės pavadinimą (galite per NVŠ grupių sąrašas), atsidarys grupė ir ten rodys besimokančius mokinius. Pasirinkite mokinį ir paspauskite ant vardo ir pavardės, kad atidarytų informaciją apie jį. Mokinį taip pat galite pasirinkti ir per Besimokančių asmenų sąrašas. Atsidaro langas, kuriame kairėje ekrano pusėje Jūs matote „asmens informacija“, o dešinėje ekrano pusėje matote „mokinio informacija klasėje/grupėje“ (ten kur pavadinimas, vadovas, sutartis, NVŠ programa/krypčių pakraipos, NVŠ finansavimo pobūdis). Pasirinkite NVŠ finansavimo pobūdis, tuomet atsidariusiame NVŠ tikslinis finansavimas lange paspauskite balto lapo ir pieštuko ikoną, įrašykite datą į „galioja nuo“ laukelį, t.y. dieną, kai įregistruojate mokinį į Mokinių registrą, tačiau ne vėliau nei 3 dienos nuo mokymosi sutarties pasirašymo dienos tarp Jūsų ir mokinio (tėvų). “Galioja iki” pažymėti nebūtina, nes tiksliai dar nežinote, kiek laiko mokiniai lankys Jūsų būrelį ir kiek laiko gaus finansavimą.

  1. Kaip patikrinti, ar teisingai sužymėtas NVŠ finansavimas mokiniams? Kaip išsisaugoti NVŠ finansavimo išrašą?

Paspauskite skiltį SĄRAŠAI pasirinkite NVŠ finansavimas. Nustatykite datą, kuriai norite formuoti išrašą (arba palikite einamosios dienos datą). Spauskite FORMUOTI. Jei norite išsisaugoti išrašą, spauskite SPAUSDINTI. 

Informacija atnaujinta 2020-09-08 15:24