Lt
Pradžia

Egzaminai

2021 metų Lazdijų rajono savivaldybės bazinė mokykla – Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičaus gimnazija.

2020 m. brandos egzaminų rezultatai

2019 m. brandos egzaminų rezultatai

2018 m. brandos egzaminų rezultatai

2017 m. brandos egzaminų rezultatai

2017 m. Lazdijų rajono savivaldybės bazinė mokykla – Lazdijų r. Seirijų Antano Žmuidzinavičaus gimnazija

2017 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2016 m. brandos egzaminų rezultatai

Informacija atnaujinta 2020-10-08 16:38