Lt
Pradžia

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo einamųjų metų užduotys:

1 užduotis. Atlikti Savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo auditą ir paruošti audito ataskaitos projektą.

2 užduotis. Parengti išvadų dėl Savivaldybės naudojimosi bankų kreditais, paskolų ėmimo ir teikimo, garantijų suteikimo ir laidavimo kreditoriams už Savivaldybės kontroliuojamų įmonių imamas paskolas projektus.

3 užduotis. Surinkti ir įvertinti informaciją apie maitinimo organizavimą Lazdijų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo švietimo įstaigose ir nustatyti problemas.

4 užduotis. Parengti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2023 m. veiklos plano projektą.

Informacija atnaujinta 2022-08-05 14:34