Lt
Pradžia

Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvių bei vietinės reikšmės kelio nuo Janonio g. iki Lazdijų hipodromo rekonstravimas

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis

LAZDIJŲ MIESTO SEINŲ IR LAZDIJOS GATVIŲ BEI VIETINĖS REIKŠMĖS KELIO NUO JANONIO G. IKI LAZDIJŲ HIPODROMO REKONSTRAVIMAS

Projekto tikslas: plėtoti susisiekimą vietinės reikšmės keliais – gerinti šių kelių techninius parametrus ir diegti eismo saugos priemones.

Projekto uždaviniai:

  1. Lazdijų miesto ir su juo susietos teritorijos susisiekimo sistemos gerinimas vystant kelių jungtis.
  2. Eismo saugos priemonių diegimas Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvėse.

Projekto rezultatas: įgyvendinus projektą rekonstruotos Lazdijų miesto Seinų ir Lazdijos gatvės bei vietinės reikšmės kelias nuo Janonio gatvės iki Lazdijų hipodromo. Rekonstravimo metu buvo atnaujintos ir naujai įrengtos asfaltbetonio dangos, apšvietimas, atlikti kiti darbai, kurie leidžia sumažinti kelionės laiką, kelių transporto priemonių eksploatacines sąnaudas, oro taršą dulkėmis, pagerės eismo sąlygos keliaujantiems automobiliais, pėstiesiems, dviratininkams, kitiems eismo dalyviams, užtikrinti neįgaliųjų poreikiai, padidėjo Lazdijų miesto ir su juo susietos teritorijos gyventojų judumas, padidėjo eismo dalyvių saugumas, kadangi įrengti pėsčiųjų, pėsčiųjų-dviračių takai, kelio ženklai, kelio apsauginiai atitvarai, iškilios pėsčiųjų perėjos, rekonstruotos sankryžos užtikrinant neįgaliųjų poreikius.

Bendra projekto vertė – 924 590,81 Eur. Iš jų Europos regioninės plėtros fondo lėšos – 785 902,18 Eur.

Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 138 688,63 Eur.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projekto vykdymo pradžia: 2018-04-27.

Projekto vykdymo pabaiga: 2020-07-30.

Projektas finansuotas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 6 prioriteto „Darnaus transporto pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonę Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“.

Informaciją pateikė:

Virginijus Blažauskas

Vietinio ūkio skyriaus vyresnysis specialistas

Tel. (8 318) 66141, mob. tel. 8614 96 076

El. p. virginijus.blazauskas@lazdijai.lt

Informacija atnaujinta 2020-09-02 09:34

Informacija atnaujinta 2020-09-04 14:47