Lt
Pradžia

Renginiai

Šiame puslapyje pateikiamia informacija apie renginius, organizuotus rengiant Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginį plėtros planą.

 

Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano pristatymas visuomenei "Lazdijai 2027: darnus, inovatyvus ir aktyvus pasienio kraštas" (facebook transliacija)

Renginio programa 


Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano pristatymas savivaldybės taryboje (facebook trasliacija, stebėti nuo 42:32 min.)

Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų trečiasis renginys - viešoji diskusija „Strateginio plėtros plano trečiojo etapo rezultatų pristatymas“ (facebook transliacija)    

Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų antrasis renginys - viešoji diskusija „Strateginis planavimas Lazdijų rajone ir Lietuvoje“  

I dalis (facebook transliacija)

II dalis (facebook transliacija)

Renginio programa 


Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų pirmasis informacinis renginys „Lazdijų rajonas šiandien ir rytoj: kokia turėtų būti Lazdijų rajono vizija?“

I dalis ( facebook transliacija)

II dalis (facebook transliacija)

Informacinio renginio programa 


Šiandien, Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo etapai buvo pristatyti Būdviečio seniūnijos gyventojams. Tai buvo paskutinis suplanuotas susitikimas su seniūnijomis, visos diskusijose surinktos idėjos bus naudojamos kuriant Lazdijų rajono viziją ir prioritetines kryptis.

Būdviečio gyventojai teigia, jog ryšių stiprinimas su Lenkijos pasienio valsčiais ir kaimyninėmis Lietuvos savivaldybėmis jų kraštui būtų naudingas. Maksimaliai išnaudotas Aštrios Kirsnos dvaro potencialas suteiktų naujų galimybių vietos gyventojams ir stiprintų turizmo sektorių rajone.

Nuoširdžiai dėkojame už aktyvų dalyvavimą!


Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo etapai pristatyti ir Noragėlių seniūnijos gyventojams. Šių susitikimų tikslas įtraukti gyventojus į šio strateginio dokumento kūrimo procesus ir išklausyti jų pasiūlymus.

Noragėlių seniūnijos gyventojai net neabejoja, jog jų kraštas turi potencialo turizmui, tačiau jo plėtrai reikalingi tam tikri infrastruktūriniai sprendimai bei sezoninio verslo skatinimo programos.

Dėkojame gyventojams už aktyvumą!


Diskusijos su seniūnijų gyventojais įgavo pagreitį, vakar strateginio plėtros plano rengėja Birutė Karakaitė susitiko su Veisiejų seniūnijos gyventojais ir pristatė jiems Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo etapus bei galimus įsitraukimo būdus.

Šie susitikimai leidžia gyventojams patiems pasiūlyti idėjas strateginiam plėtros planui, kurios bus ypatingai svarbios formuojant rajono viziją ir prioritetines kryptis. Veisiejų seniūnijos gyventojai  savo kraštą norėtų matyti kaip kurortinę teritorija, nes toks statusas skatintų turizmo plėtrą ir stiprintų vietinį verslą.

Dėkojame už dalyvavimą!


Šiandien Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo procesai buvo pristatytas Lazdijų seniūnijos gyventojams. Po pristatymo sekė puiki ir išsami diskusija su šios seniūnijos gyventojais. Susitikimo dalyviai šios seniūnijos prioritetinę kryptį mato turizmo plėtojime, tačiau tikslinė grupė turėtų būti ne tik užsienio turistai, bet ir vietiniai.

Lazdijų seniūnijos gyventojai konkrečiai išskyrė dvi galimas turizmo kryptis seniūnijoje: pasienio rokadinis kelias „Geležinė uždanga” ir jotvingių palikimas.

Nuoširdžiai dėkojame, jog įsitraukiate!


Šiek tiek netradicinis susitikimo su Šeštokų seniūnijos gyventojais formatas. Pentadienį, prieš pradedant jau tradicine tapusią Dzūkiškų obuolių šventę, Šeštokų seniūnijos gyventojai buvo supažindinti su Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo etapais bei įsitraukimo galimybėmis. Ne tik strateginio plėtros plano rengėja Birutė Karakaitė, bet ir Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė ragino ir kvietė gyventojus būti aktyviais dalyviais rengiant šį planą, o vėliau ir įgyvendinant.

Dėkojame už šiltą priėmimą!


Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengėja Birutė Karakaitė apsilankė Seirijų seniūnijoje. Gausiai susirinkusiems seniūnijos gyventojams buvo pristatytas strateginio plėtros plano rengimo procesas bei galimi įsitraukimo būdai.

Tokių susitikimų su seniūnijų gyventojais tikslas, supažindinti su vienu iš svarbiausių savivaldybės strateginio planavimo dokumentu bei įtraukti pačius gyventojus prisidėti prie jo rengimo savo idėjomis ir pasiūlymais. Kokia kryptimi turėtų judėti tiek Lazdijų rajonas, tiek kiekviena seniūnija – geriausiai žino šio krašto gyventojai. Šiuose susitikimuose dažnai apsilanko ir Lazdijų rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, kuri skatina gyventojus būti aktyviais, dalintis savo pasiūlymais ir kurti savo ateitį patiems.

Nuoširdžiai dėkojame, jog dalyvaujate!


Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengėja Birutė Karakaitė susitiko su Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojais. Tai buvo diskusija, kuriai vienos valandos nepakako.

Susirinkę Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojai vienbalsiai teigė, jog jų kraštas turi plėtoti turizmą, stiprinti agroturizmą. Gyventojai pasidalino, jog Kapčiamiesčio apylinkės yra patrauklios Lenkijos turistams, todėl reikėtų išnaudoti visą Vilnius – Varšuva senojo kelio potencialą.

Nuoširdžiai džiaugiamės gyventojų entuziazmu ir pateiktomis idėjomis, kurios bus labai naudingos kuriant vieną svarbiausių rajono planavimo dokumentų.

Dėkojame gyventojams už aktyvumą!


Šiandien Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo etapai buvo pristatyti Krosnos seniūnijos gyventojams. Džiaugiamės, jog visų jau aplankytų seniūnijų gyventojai gausiai susirenka į susitikimus ir leidžiasi į produktyvias diskusijas.

Šis svarbiausias savivaldybės planavimo dokumentas privalo gimti iš mūsų kraštiečių idėjų, o ne iš užvertų kabinetų durų, nes tik taip jo įgyvendinimas taps aktualus kiekvienam šio rajono gyventojui. Gyventojai neabejoja, jog smulkaus ir vidutinio verslo vystymui puikiai galima išnaudoti Kultūros namų pastate esančias nenaudojamas patalpas sukūrus ten tinkamą infrastruktūrą.

Dėkojame, jog skiriate savo laiką!


Šiltas ir konstruktyvus dialogas, taip būtų galima apibūdinti šiandienos susitikimą su Šventežerio seniūnijos gyventojais. Gausiai susirinkusius Šventežerio seniūnijos gyventojus strateginio plėtros plano rengėja Birutė Karakaitė supažindino su šio dokumento rengimo etapais ir galimais įsitraukimo būdais.

Diskutuojant su gyventojais kokia kryptimi Šventežerio seniūnija ir Lazdijų rajonas turėtų judėti, gyventojai išskyrė turizmo plėtojimą kaip prioritetinę kryptį ir tam tinkamos infrastruktūros sukūrimą. Šios seniūnijos gyventojai net neabejoja, jog turizmas paskatintų ir smulkaus bei vidutinio verslo vystymąsi.

Dėkojame už Jūsų skirtą laiką!


Akimirka iš Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo pristatymo Kučiūnų seniūnijos gyventojams. Šio susitikimo metu, gyventojai pasidalino savo idėjomis, kokios prioritetinės kryptys turėtų perspektyvos Kučiūnų seniūnijoje. Gyventojai mano, jog jų ežeringame krašte galėtų būti plėtojamas aktyvus turizmas: dviračių žygiai, nes anot jų jau dabar sulaukiama nemažai užsienio turistų, žygiai baidarėmis ir pan.

Tokie susitikimai labai naudingi, kadangi padeda įtraukti gyventojus ir išgryninti idėjas, kurios bus panaudojamos rengiant strateginį plėtros planą ateinantiems septyneriems metams.

Dėkojame už dalyvavimą!


 

2020 M. RUGPJŪTIS __________________________________________________________________________

Susitikimai su gyventojais seniūnijose dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

Lazdijų rajono savivaldybė maloniai praneša, kad rugpjūčio mėnesį vyks viešos diskusijos seniūnijose rengiant Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2027 m.

Numatoma susitikimų trukmė – maždaug 1 val.

Kviečiame dalyvauti visus atitinkamos seniūnijos bendruomeninių organizacijų,  nevyriausybinių organizacijų narius, seniūnaičius, visus seniūnijos gyventojus!

Susitikimų grafikas:

Seniūnija

Data

Laikas

Vieta

Kučiūnų seniūnija

11/08/2020

13.00

Kultūros namai

Šventežerio seniūnija

12/08/2020

11.00

Bibliotekos salė

Krosnos seniūnija

13/08/2020

13.00

Kultūros namai

Kapčiamiesčio seniūnija

14/08/2020

13.00

Bendruomenės salė

Seirijų seniūnija

18/08/2020

10.00

Seniūnija

Šeštokų seniūnija

21/08/2020

19.00

Mikniškių bendruomenės patalpos

Lazdijų r. seniūnija

25/08/2020

11.00

Lazdijų rajono savivaldybė, mažoji salė, I aukštas

Veisiejų seniūnija

26/08/2020

17.00

Kultūros namai

Noragėlių seniūnija

27/08/2020

15.00

Krikštonių bendruomenės salė

Būdviečio seniūnija

28/08/2020

11.00

Aštrios Kirsnos biblioteka

       

 

Informacija atnaujinta 2021-03-29 15:00