Lt
Pradžia

Aktuali informacija

 

Lazdijų rajono savivaldybė rengia Lazdijų rajono savivaldybės strateginį plėtros planą iki 2027 m., kuris yra planavimo dokumentas, skirtas užtikrinti ilgalaikę savivaldybės plėtrą ir pažangą. Planas yra rengiamas keliais etapais, apimančiais situacijos analizę, gyventojų nuomonių tyrimus, diskusijas sektorinėse darbo grupėse, viešąsias diskusijas ir pačio plano projekto parengimą.

Visais strateginio dokumento rengimo etapais bus konsultuojamasi su visuomene. Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikia plano rengėja Birutė Karakaitė (el. paštas bkarakaite@gmail.com). Planuojama, jog galutinis strateginio plėtros plano dokumentas 2020 metų žiemą bus teikiamas tvirtinti Savivaldybės tarybai.

Pranešimas spaudai: „Darniam rajono vystymuisi – naujas strateginis plėtros planas“

Strateginio plėtros plano iki 2027 rengimo santrauka

Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo pristatymas

Nuolatinių Lazdijų rajono ir į užsienį ar kitas Lietuvos savivaldybes išvykusių gyventojų apklausos rezultatų pristatymas

Pranešimas spaudai: Šią savaitę įvyko Lazdijų rajono strateginio plano pristatymo renginys ,,Lazdijų rajonas šiandien ir rytoj: kokia turėtų būti Lazdijų rajono vizija“

Lazdijų rajono savivaldybės esamos būklės analizės pristatymas

Interviu: B. Karakaitė: „Rajono gyventojai turi žinoti savivaldybės privalumus ir juos išnaudoti“

Pradinės Lazdijų rajono savivaldybės strateginės vizijos, prioritetinių krypčių ir tikslų pristatymas darbo grupėms

Visą informaciją gyventojai gali sekti šiame Lazdijų rajono savivaldybės bei „Facebook“ paskyroje su raktiniu žodžiu #Lazdijai2027.

 

Informacija atnaujinta 2020-10-13 16:15