Lt
Pradžia

Aktuali informacija

Lazdijų rajono savivaldybės taryba 2020 m. gruodžio mėn. tarybos posėdyje vieningai patvirtino Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginį plėtros planą.

Patvirtintas Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginis plėtros planas  

 

Lazdijų rajono savivaldybės strateginis plėtros planas yra planavimo dokumentas, skirtas užtikrinti ilgalaikę savivaldybės plėtrą ir pažangą. Planas rengtas keliais etapais, apimančiais situacijos analizę, gyventojų nuomonių tyrimus, diskusijas sektorinėse darbo grupėse, viešąsias diskusijas ir pačio plano projekto parengimą.

Visais strateginio dokumento rengimo etapais buvo konsultuojamasi su visuomene. Strateginio plėtros plano parengimo paslaugas ir konsultacijas teikė Birutė Karakaitė (el. paštas bkarakaite@gmail.com).

 

Toliau pateikiami informaciniai pranešimai, kuriais buvo viešinama informacija apie Lazdijų rajono savivaldybės 2021–2027 metų strategino plėtros plano rengimą.

Pranešimas spaudai: „Darniam rajono vystymuisi – naujas strateginis plėtros planas“

Strateginio plėtros plano iki 2027 rengimo santrauka

Lazdijų rajono strateginio plėtros plano iki 2027 metų rengimo pristatymas

Nuolatinių Lazdijų rajono ir į užsienį ar kitas Lietuvos savivaldybes išvykusių gyventojų apklausos rezultatų pristatymas

Pranešimas spaudai: Šią savaitę įvyko Lazdijų rajono strateginio plano pristatymo renginys ,,Lazdijų rajonas šiandien ir rytoj: kokia turėtų būti Lazdijų rajono vizija“

Lazdijų rajono savivaldybės esamos būklės analizės pristatymas

Interviu: B. Karakaitė: „Rajono gyventojai turi žinoti savivaldybės privalumus ir juos išnaudoti“

Pradinės Lazdijų rajono savivaldybės strateginės vizijos, prioritetinių krypčių ir tikslų pristatymas darbo grupėms

Lazdijų rajono savivaldybės starteginės vizijos, prioritetinių krypčių ir tikslų pristatymas viešojoje diskusijoje

Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano priemonių plano ir finansavimo poreikio pristatymas viešojoje diskusijoje

Savivaldybės taryboje vienbalsiai patvirtintas Lazdijų rajono plėtros planas - dokumentas

Lazdijų rajono savivaldybės 2021-2027 metų strateginio plėtros plano pristatymas visuomenei

Visą informaciją gyventojai gali sekti šiame Lazdijų rajono savivaldybės bei „Facebook“ paskyroje su raktiniu žodžiu #Lazdijai2027.

 

Informacija atnaujinta 2021-05-24 16:29