Lt
Pradžia

VIEŠAS PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA–JIESIA MODERNIZAVIMO SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANAS” SVARSTYMAS

VIEŠAS PROJEKTO „RAIL BALTICA“ GELEŽINKELIO LINIJOS LENKIJOS IR LIETUVOS VALSTYBIŲ SIENA–JIESIA...

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Planavimo organizatorius) kartu su AB „LTG Infra“ ir Specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengėju Jungtinės veiklos partneriais UAB „Sweco Lietuva“ (atsakingasis partneris) ir DB Engineering & Consulting GmbH gavo Jūsų 2023 m. rugpjūčio 31 d. pateiktą pasiūlymą parengtam Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano (toliau – IIVP) projektui.

Šiuo raštu informuojame, kad Jūsų pasiūlymas gautas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad dabar vykdomas IIVP konkretizuotų sprendinių viešinimas, negalime atsakyti ar pasiūlymui bus pritarta, ar jis bus motyvuotai atmestas. Visi visuomenės pasiūlymai, gauti teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpiu iki viešo susipažinimo su parengtais konkretizuotais IIVP sprendiniais (baigiamojo susirinkimo-konferencijos) pabaigos, tame tarpe ir Jūsų, Planavimo organizatoriaus kartu su AB „LTG Infra“ ir IIVP rengėju bus įvertinti. Planavimo organizatorius per 10 darbo dienų nuo viešo svarstymo dienos motyvuotai raštu atsakys visiems pasiūlymus pateikusiems asmenims[1].

Primename, kad viešas svarstymas (baigiamasis susirinkimas-konferencija), kurio metu bus viešai supažindinta su specialiojo teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, organizuojamas 2023 m. spalio 5 d. 17.00 val. Marijampolės savivaldybės administracijos I a. salėje, adresu: Basanavičiaus a. 1, Marijampolė. Viešas svarstymas bus papildomai transliuojamas gyvai internetu per MS Teams platformą. Vaizdo transliavimo nuoroda: https://byt.lt/1Epaf.

Projekto „Rail Baltica“ geležinkelio linijos Lenkijos ir Lietuvos valstybių siena–Jiesia modernizavimo susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo plano sprendiniai papildomai viešinami Web GIS internetinėje erdvėje https://arcg.is/1OevCL.

Kilus papildomiems klausimams ar neaiškumams, prašome kreiptis į Plano rengėją kontaktais: UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos administracijos skyriaus projektų vadovas Dainius Mazėtis tel. 8 650 70892, el. p. dainius.mazetis@sweco.lt  ir UAB „Sweco Lietuva“ Vandentvarkos administracijos skyriaus projekto administratorė Dovilė Ulinskaitė tel. 8 635 83813, el. p. dovile.ulinskaite@sweco.lt.

Taip pat daugiau informacijos apie teritorijų planavimo procedūras galite rasti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos interneto svetainės skiltyje Dažniausiai užduodami klausimai (DUK): https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/dazniausiai-uzduodami-klausimai-duk.

[1] pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 23 str. 5 d. (2021-01-12 įstatymo Nr. XIV-158 redakcija, galioja nuo 2021-02-01; TAR, 2021-01-22, Nr. 1175).

Informacija atnaujinta 2023-09-15 11:28