Lt
Pradžia

SKELBIAMAS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSAS

SKELBIAMAS VAIKŲ IR PAAUGLIŲ NUSIKALSTAMUMO PREVENCIJOS PROGRAMŲ RĖMIMO KONKURSAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkursą.

Programas teikiamos vadovaujantis Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės direktoriaus 2018 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 10V-815 „Dėl Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkurso tikslai:

- organizuoti veiksmingas prevencijos priemones, apsaugančias vaikus nuo smurto, prievartos, išnaudojimo, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką vaikams;

- skatinti glaudesnį vietos bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų, valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, organizacijų bendradarbiavimą dirbant su socialiai ir pedagogiškai apleistais vaikais bei jų šeimomis;

- skatinti vaikų ir paauglių užimtumą, jo įvairovę;

- plėtoti turiningą, aktyvų, kokybišką vaikų ir paauglių ugdymą laisvalaikiu.

Programų vykdymo laikotarpis 2020 m. spalio-gruodžio mėnesiai.

Prašome programos paraiškas pateikti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. (įskaitytinai). Užpildytą programos paraišką reikia pateikti el. paštu arba Dokumentų ir procesų valdymo sistemoje (DocLogix). Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF), ir pateikti el. paštu aukse.stirbiene@lazdijai.lt.

Konkursui pateikti dokumentai pareiškėjams negrąžinami. Papildoma informacija teikiama mob. 8612 97403, el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt.

Vaikų ir paauglių nusikalstamumo prevencijos programų rėmimo konkurso organizavimo Lazdijų rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

Name

Informacija atnaujinta 2020-09-09 13:25