Lt
Pradžia

SKELBIAMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI PROGRAMŲ, FINANSUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, RĖMIMO KONKURSAS

SKELBIAMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI...

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, rėmimo konkursą.

Programas teikiamos vadovaujantis Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašu, patvirtintu Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 14 d. sprendimu Nr. 5TS-1499 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Konkurso tikslas yra sudaryti sąlygas suaugusiems asmenims tenkinti savišvietos poreikius, lavinti kūrybines galias ir gebėjimus bei įgyti ir tobulinti bendrąją ir profesinę kompetenciją.

Programų vykdymo laikotarpis 2020 m. spalio-gruodžio mėnesiai.

Prašome programos paraiškas pateikti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. (įskaitytinai).

Užpildytą programos paraišką reikia pateikti el. paštu arba Dokumentų ir procesų valdymo sistemoje (DocLogix). Elektronine forma teikiami dokumentai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu (adoc) arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą (PDF), ir pateikti el. paštu aukse.stirbiene@lazdijai.lt.

Konkursui pateikti dokumentai pareiškėjams negrąžinami. Papildoma informacija teikiama mob. 8612 97403, el. p. aukse.stirbiene@lazdijai.lt.

Lazdijų rajono savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, finansavimo ir atrankos tvarkos aprašas.

Name

Informacija atnaujinta 2020-09-09 08:31