Lt
Pradžia

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos, dalies patalpos Nr. 1-2 (bendras plotas 6 kv. m) mokyklos pastate, esanč

Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise...

           Lazdijų rajono savivaldybės administracija skelbia Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančios, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomos, dalies patalpos Nr. 1-2 (bendras plotas 6 kv. m) mokyklos pastate, esančiame Lazdijų r. sav., Kučiūnų sen., Miškinių k., Liepų g. 49, viešą nuomos konkursą

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, adresas Vilniaus g. 1, Lazdijai, kodas Juridinių asmenų registre – 188714992, vykdydama Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimą Nr. 5TS-476 „Dėl dalies patalpos nuomos“, išnuomoja viešo konkurso būdu 5 metų laikotarpiui telekomunikacijos veiklai vykdyti Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančią, šiuo metu Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą, dalį patalpos Nr. 1-2 (bendras plotas – 6 kv. m) mokyklos pastate 1C2p (unikalus Nr. 5997-2008-0019), esančiame Lazdijų r. sav., Kučiūnų sen., Miškinių k., Liepų g. 49.

Pradinė turto nuomos kaina – 20,88 Eur už mėnesį.

Nuompinigių mokėjimo tvarka - nuomininkas už turto nuomą turės mokėti nuomotojui nuompinigius už mėnesį. Viešo konkurso laimėtojo sumokėtas pradinis savivaldybės turto nuomos konkurso įnašas yra įskaitomas į nuompinigius.

Nuomininkas, sutartyje nustatytais terminais nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuomininko nuo pagrindinės prievolės įvykdymo.

Turto nuomos terminas – 5 metai.

Konkurso dalyvių registravimo vieta – 311 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Konkurso dalyvių registracijos pradžia 2020-09-18 9 val. 00 min., registracijos pabaiga 2020-09-29 14 val. 00 min.

Už konkurso organizavimą ir vykdymą atsakinga Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Biudžeto, finansų ir turto valdymo skyriaus vyr. specialistė Ineta Junelienė (311 kab., Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. 8 613 25 817).

Konkurso dalyvis, prieš atvykdamas registruotis, privalo pervesti pradinį įnašą 62,64 Eur  į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos sąskaitą Nr. LT894010042200010093, esančią Luminor Bank AS, atstovaujamas Luminor Bank AS Lietuvos skyriaus. Jeigu konkurso dalyvis yra PVM mokėtojas, nurodytas pradinis įnašas sumokamas su PVM, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka jis turi būti skaičiuojamas. Pradinis įnašas turi būti sumokėtas prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu.

Konkurso dalyviai turi pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas ir adresas, ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke kartu pateikiami finansų įstaigos išduoti pradinio įnašo sumokėjimo patvirtinimo dokumentai. Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

  1. paraiška dalyvauti konkurse (pridedama paraiškos forma patvirtinta Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. 5TS-279 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“);
  2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.

Turto apžiūros data ir laikas – 2020 m. rugsėjo 15, 16, 17 d. iš anksto susiderinus už turto apžiūrą atsakingu asmeniu Ineta Junelienė, tel. 8 613 25 817, el. p.: ineta.juneliene@lazdijai.lt.

Nuolatinės Lazdijų rajono savivaldybės turto nuomos komisijos posėdis vyks 2020 m. rugsėjo 30 d. 15 val. 00 min., 208  kab. adresu, Vilniaus g. 1, Lazdijai.

Name

Informacija atnaujinta 2020-09-09 15:31