Lt
Pradžia

Kvietimas dalyvauti konkursuose „KURTI TECHNOLOGINIUS SPRENDIMUS IR ĮRANKIUS, LEIDŽIANČIUS SAUGIAI IR PATOGIAI NAUDOTIS PASLAUGOMIS“

Kvietimas dalyvauti konkursuose  „KURTI TECHNOLOGINIUS SPRENDIMUS IR ĮRANKIUS, LEIDŽIANČIUS...

Kvietimas pagal veiklą „Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas“ paskelbtas 2023 m. spalio 19 d. ir tęsis iki 2024 m. sausio 31 d.

Pagal šią veiklą investicijas planuojama skirti bendro naudojimo sprendimų ir (ar) įrankių kūrimui, kurie bus integruoti į nacionaliniu ir (arba) Europos Sąjungos lygmeniu strategiškai reikšmingas  skaitmenines paslaugas ir sudarys sąlygas šiomis paslaugomis naudotis didesne apimtimi. Finansuojamas paslaugos pirkimas dėl naujų bendro naudojimo sprendimų ir (ar) įrankių sukūrimo ir integravimo į nacionaliniu ir (arba) ES lygmeniu strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugas.

Galimi pareiškėjai – valstybės informacinės sistemos ar valstybės registro valdytojai ir tvarkytojai, galimi partneriai – viešieji juridiniai asmenys.

Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 300 000,00 (trys šimtai tūkstančių) eurų. Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atranka vykdoma konkurso būdu.

Detalesnę kvietimo informaciją ir finansavimo reikalavimus galite rasti čia.

Kvietimas pagal veiklą „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas“ paskelbtas 2023 m. lapkričio 10 d. ir tęsis iki 2024 m. vasario 29 d.

Pagal šią veiklą siekiama modifikuoti strategiškai reikšmingas skaitmenines paslaugos į jas integruojant ir ne mažiau kaip 5 metus naudojant, inovatyvius sprendimus ar įrankius – mažai naudojamas arba rinkoje neegzistuojančias elektroninės atpažinties priemones ir patikimumo užtikrinimo paslaugas (finansuojamas paslaugos pirkimas dėl nacionaliniu ir (arba) ES lygiu strategiškai reikšmingų skaitmeninės paslaugų modifikavimo integruojant ir ne trumpiau kaip 5 metus naudojant inovatyvius technologinius  sprendimus ir (ar) įrankius – mažai naudojamas arba rinkoje neegzistuojančias elektroninės atpažinties priemones ir patikimumo užtikrinimo paslaugas.).

Galimi pareiškėjai – valstybės informacinės sistemos ar valstybės registro valdytojai ir tvarkytojai, galimi partneriai – viešieji juridiniai asmenys. Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma yra 1 500 000,00 (vienas milijonas penki šimtai tūkstančių) eurų, mažiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma – 500 000,00 (penki šimtai tūkstančių) eurų. Didžiausią galimą projekto finansuojamąją dalį sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Projektų atranka vykdoma konkurso būdu.

Detalesnę kvietimo informaciją ir finansavimo reikalavimus galite rasti čia.

 

Investicinės veiklos „Naujų bendro naudojimo įrankių ir technologinių sprendimų, kurie padėtų visiems šalies gyventojams ir verslui jais pasinaudoti dirbant kompiuteriu ir kitais išmaniaisiais įrenginiais, kūrimas“ ir „Naudojimosi elektroninės atpažinties priemonėmis skatinimas“ finansuojamos 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 1 prioriteto „Pažangesnė Lietuva“ lėšomis.

 

Informacija atnaujinta 2023-11-20 09:57