Lt
Pradžia

Konsultacijos su Kuklių ir Petroškų bendruomenėmis nekilnojamojo turto valdymo klausimais

Konsultacijos su Kuklių ir Petroškų bendruomenėmis nekilnojamojo turto valdymo klausimais

Lazdijų rajono savivaldybės administracija informuoja, kad 2021 m. gegužės 14 d. įvyko Konsultacijų  su  bendruomene  nekilnojamojo  turto  valdymo klausimais darbo grupės susitikimas su Kuklių kaimo bendruomene dėl Lazdijų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto – buvusio vaikų darželio, esančio Lazdijų sen., Kuklių k., Liepų g. 7, tolimesnio panaudojimo. Buvo sutarta atlikti Kuklių kaimo bendruomenės narių apklausą dėl buvusio Kuklių kaime vaikų darželio tolimesnio panaudojimo bendruomenės reikmėms ir jo išlaikymo.

Taip pat įvyko susitikimas su Petroškų kaimo bendruomene dėl savivaldybei priklausančių buvusios mokyklos pastato ir sandėlio, esančių Veisiejų sen., Petroškų k.,  Petroškų g. 11, tolimesnio panaudojimo. Su Petroškų kaimo bendruomene buvo diskutuota dėl buvusios mokyklos pastato reikalingumo bendruomenės veiklai, jo remonto, priežiūros ir tolimesnio panaudojimo. Darbo grupė nusprendė teikti pasiūlymą įtraukti buvusios mokyklos ir sandėlio pastatus į viešame aukcione parduodamo savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašą.

                      Skelbimas parengtas vadovaujantis Konsultacijų su savivaldybės bendruomene nekilnojamojo turto valdymo klausimais tvarkos aprašo, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. 5TS-470 „Dėl konsultacijų su savivaldybės bendruomene nekilnojamojo turto valdymo klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 11 papunkčiu.

Name

Informacija atnaujinta 2021-05-17 12:08