Lt
Pradžia

Informacija apie viešą visuomenės supažindinimą su Mangaroto žvyro telkinio plėtros planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

  1. Planuojamos ūkinės veiklos (PŪV) organizatorius (užsakovas): UAB „Parama", Gardino g. 30, Alytus, tel. 8-315-74640, 8-315-73950, 8-698-36089, el. p. info@alytausparama.lt, int. svetainė www.alytausparama.lt.
  2. Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengėjas: UAB „GJ Magma“, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370-5-2318178, el. p. gjmagma@gmail.com, int. svetainė www.gjmagma.lt, kontak. asm. G. Juozapavičius, E. Grencius.
  3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas ir vieta: Išteklių gavybos plėtra į nepradėtą naudoti Mangaroto žvyro telkinio kasybos sklypo dalį. Mangaroto žvyro telkinys yra išsidėstęs Alytaus apskr., Lazdijų r. sav. rytinėje dalyje, Noragėlių sen., Mangaroto k. 2. PŪV teritorija apima 1 žemės sklypą kadastro Nr. 5913/0007:257. Mangaroto žvyro telkinio centro koordinatės LKS-94 yra 494132 m (X) ir 6007112 m (Y).
  4. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Kultūros paveldo departamento prie KM Alytaus – Marijampolės teritorinis skyrius (Birutės g. 3a, Alytus, tel. +370-315-25954, el. paštas [email protected]), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM Vilniaus priešgaisrinė gelbėjimo valdyba (Švitrigailos g. 18, Vilnius, tel. +370-707-57527, el. paštas [email protected]), Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Alytaus departamentas (Savanorių g. 4, Alytus, tel. +370-315-51182, el. paštas [email protected]), Lazdijų rajono savivaldybės administracija (Vilniaus g. 1, Lazdijai, tel. +370-318- 66108, el. paštas info@lazdijai.lt), Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie AM (Antakalnio g. 25, Vilnius, tel. +370-5-2723284, el. paštas vstt@vstt.lt), Valstybinė miškų tarnyba prie AM (Pramonės pr. 11A, Kaunas, tel. +370-601-69122, el. paštas vmt@amvmt.lt).
  5. Sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai priima Aplinkos apsaugos agentūra (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. +370-682-92653, el. paštas aaa@gamta.lt).
  6. Susipažinti su PAV ataskaita galima internetinėje svetainėje: https://www.gjmagma.lt/index.php/lt/viesinimas/pav-viesinimas nuo 2023-11-20 d.
  7. PAV ataskaita bus viešinama nuo 2023-11-27 d. Noragėlių seniūnijoje, Liepų g. 2, Noragėlių k., Lazdijų r. sav., tel. +370-620-73665 ir UAB „GJ Magma“ patalpose, Vaidevučio g. 18, Vilnius, tel. +370-5-2318178 (08:00 – 17:00 val., d.d., iki 2023-12-28 d.).
  8. Pasiūlymus dėl PAV ataskaitos ir atliekamo PAV vertinimo galima teikti Aplinkos apsaugos agentūrai ir PAV dokumentų rengėjui iki viešo supažindinimo su PAV ataskaita pradžios 2023-12-28 d. ir jo metu.
  9. Viešas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks 2023-12-28 d., 18 val., Noragėlių seniūnijos patalpose, Liepų g. 2, Noragėlių k., Lazdijų r. sav. ir nuotoliniu būdu per Google Meet programą, naudojant nuorodą: https://meet.google.com/xay-oyqx-hns. Nepavykus prisijungti prašome kreiptis tel. Nr. +370-600-86538.

Informacija atnaujinta 2023-11-20 16:44