Lt
Pradžia

Vasario 16-oji Lazdijuose: iškilmingos mišios, įsimintinas koncertas ir Laisvės angelų įteikimas

Vasario 16-oji Lazdijuose: iškilmingos mišios, įsimintinas koncertas ir Laisvės angelų įteikimas

Vasario 16-ąją, Valstybės atkūrimo dieną, Lazdijai pasitiko pakiliai: nuo pat ryto prie namų plaikstėsi trispalvės, gatvėse ir aikštėse skambėjo nuotaikinga muzika.

Šventiniai renginiai prasidėjo Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje. Šv. Mišias už Tėvynę Lietuvą aukojo prelatas Vytautas Gustaitis ir klebonas Vidmantas Striokas. Kartu su gausiu lazdijiečių būriu mišių aukoje dalyvavo rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė, kiti rajono savivaldybės ir savivaldybės administracijos vadovai, savivaldybės tarybos nariai.   

 Po mišių žvakutės buvo uždegtos, gėlės padėtos žymiausio mūsų krašto kovotojo už Laisvę – Adolfo Ramanausko-Vanago paminklo papėdėje, taip pat – prie paminklo kritusiems už Lietuvos laisvę Nepriklausomybės aikštėje. Kariūnai šautuvų salvėmis pagerbė Lietuvą,  Laisvę, kritusius už Lietuvos laisvę. Kovose už Nepriklausomybę kritę didvyriai buvo pagerbti tylos minute.  

Iš Nepriklausomybės aikštės šventinė eisena nusidriekė link Lazdijų kultūros centro, kur laukė specialiai šiai šventei kultūros centro saviveiklininkų sukurta meninė programa  „Mūsų laisvės plunksna“. 

Sveikinu visus, susirinkusius švęsti vienos svarbiausių mūsų Valstybei dienos – Nepriklausomybės atkūrimo dienos. Pirmajame metų ketvirtyje simboliškai susipina svarbiausios mūsų tautai datos – Sausio 13-oji, Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji, ragindamos mus prisiminti, kiek mums kainuoja Laisvė, kokia jos prasmė. Šios datos įgauna ypatingą reikšmę nūdienos kontekste, kai kasdien girdime apie žvangančius ginklus, kai vis dar siaučia pandemija, o nelegalių migrantų migracijos iššūkiai dar nepamiršti. Ypatingai malonu matyti, kad mūsų krašto žmonės yra susitelkę ir vieningi. Stiprūs tie, kurie savo Valstybę atkūrė prieš daugiau kaip 100 metų, stiprūs tie, kurie ją šiandien kuria savo idėjomis ir darbais. Svarbiausi iš jų šiandien -  mūsų laureatai, mūsų Laisvės angelai. Lai šių metų Vasario 16-osios laureatai, Laisvės angelais apdovanotieji šviesuoliai, tampa įkvėpimo šaltiniu, pavyzdžiu ir ramybės uostu kuriant vieningesnį mūsų kraštą, vieningesnę mūsų Lietuvą. Didžiuojuosi galėdama apdovanoti Lazdijų kraštui ir valstybei nusipelniusius – gydytoją Romą Jurkevičių, kleboną Vidmantą Strioką bei asociacijos „Onkologinė savigalba Lazdijuose“ žmones bei nenuilstančią šios organizacijos vadovę Dalę Pupininkaitę. Tai žmonės, kurie negailėjo savęs, vienijo aplink juos esančius, jie yra pavyzdys mums visiems. Lai šie garbingi žmonės tampa mums išminties, kantrybės, atjautos ir motyvacijos sąžiningai dirbti mūsų rajonui šaltiniu“, - sveikindama susirinkusiuosius kalbėjo rajono savivaldybės merė Ausma Miškinienė

Ji įteikė tradicinius Vasario 16-osios apdovanojimus – Laisvės angelų statulėles,  padėkas ir pinigines premijas už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei tiems, kurių darbo rezultatus, veiklą bei svarbą rajono žmonėms atrankos komisija šiemet pripažino labiausiai vertais apdovanojimo.

Šventę  vainikavo ansamblio „Quorum“ koncertinė programa.

Už reikšmingus nuopelnus Lazdijų kraštui ir valstybei Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga apdovanoti:

Gydytojas Romas Jurkevičius. Net 53 metus gydytojas atidavė Lazdijų krašto žmonėms, kovodamas už jų sveikatą. Baigęs Kauno medicinos institutą, iškart pradėjo darbą Lazdijuose:  dirbo Lazdijų ligoninės gydytoju epidemiologu, vėliau – vyriausiojo gydytojo pavaduotoju sanitarijos-epidemiologijos reikalams, rajono sanitarijos-epidemiologijos stoties vadovu. Po medicinos įtaigų reorganizacijos Lazdijų rajone, buvo įsteigta nauja viešoji  įstaiga „Lazdijų PSPC“, kuriai, nepaisant sudėtingos finansinės situacijos, Romas Jurkevičius sėkmingai vadovavo. 2006 m. grupė šios įstaigos gydytojų pirmieji  Lietuvoje sukūrė UAB „Lazdijų sveikatos centras“. Įveikęs daugelį iššūkių, Romas Jurkevičius šios įstaigos kolektyvo vadovu sėkmingai dirbo iki 2019 m. Per tą laiką jis tapo mylimu ir gerbiamu kolegų. Sugebėjo ne tik užtikrinti kokybišką medicinos paslaugų teikimą, bet ir išgirsti, motyvuoti, įtikinti kolegas, įžvelgti įstaigos perspektyvas. Visus  darbo UAB „Lazdijų sveikatos centras“ metus ne tik vadovavo įstaigai, bet ir gydė pacientus.

Kunigas Vidmantas Striokas. Jau 26-erius metus darbais, įvairia veikla yra susijęs su Lazdijų krašto žmonėmis. 1996 m., pradėjęs klebonauti Rudaminos Švč. Trejybės parapijai, įsitraukė į šio krašto visuomeninį gyvenimą: atgaivino ir subūrė Rudaminos parapijiečių bendruomenę, nuolat dalyvavo jos veikloje, inicijavo projektus atgaivinti ir išsaugoti miestelio istorinius objektus, pritraukė gausų Lazdijų rajono, Lietuvos, Lenkijos jaunimo būrį dalyvauti bendrose veiklose, daugelį metų kūrė ir įgyvendino kultūrines, socialines, ugdomąsias, prevencines programas. 1998 m. kun. V. Striokas įsteigė Vilkaviškio vyskupijos jaunimo centrą, kurio tikslas – auklėti vaikus ir jaunimą dorus, sąmoningus piliečius, naudingus savo kraštui ir pasaulio bendruomenei. Tais pačiais metais Rudaminoje, subūręs savo parapijiečius, įkūrė VšĮ „Rudaminos socialinės pagalbos centras". Leido Rudaminos parapijos laikraštį „Rudaminos klodai“. Per daugiau nei 20 veiklos metų buvo surengta daugybė kultūrinių, istorinių, religinių renginių, laimėta ir įgyvendinta dešimtys Europos Sąjungos, Švietimo ir mokslo ministerijos, įvairių jaunimo organizacijų  bei Lazdijų rajono savivaldybės projektų. Bendrystės ir patriotiškumo svarbą visada pabrėžiantis kun. V. Striokas 12 metų organizavo Pietų Lietuvos krašto skautų stovyklas, 1996 m. Rudaminoje įkūrė kun. J. Zdebskio skautų draugovę. Nuo 1996 m. pradėjo organizuoti vaikų vasaros poilsio ugdomąsias stovyklas Lazdijų rajono vaikams. Išvykęs iš Rudaminos, darbo su Lazdijų krašto jaunimu nenutraukė. Kasmet jo rengiamose katalikiškose vasaros poilsio stovyklose Višakio Rūdoje, Palangoje ir Šventojoje dalyvauja per 150 vaikų ir jaunimo bei savanorių vadovų iš Lazdijų rajono.  

Asociacija „Onkologinė savigalba Lazdijuose“.  Įkurta 2017 m. Nuo pat pirmųjų savo veiklos dienų prisideda prie onkologinių pacientų ir jų šeimų gerovės, skatindama juos burtis, kolektyviai veikti, domėtis savo liga, stiprinti sveikatos raštingumo žinias ir įgūdžius. Tai skatina ne tik rajono onkologinių ligonių bendravimą ir bendradarbiavimą, psichoemocinę gerovę, socialinę pagalbą, bet ir yra pavyzdys visai Lietuvai. Asociacijos varomoji jėga – entuziastinga jos vadovė  Dalė Pupininkaitė, kuri yra aktyvi, iniciatyvi, visuomeniška, darbšti, niekada nenuleidžianti rankų. Jos dvasinė stiprybė ir veiklumas yra įkvepiantis pavyzdys daugeliui  bendruomenės narių. Asociacija „Onkologinė savigalba Lazdijuose“ už vykdomą sveikatinimo veiklą,  ES projekto „Savigalbos paslaugų teikimas Lazdijų mieste“ įgyvendinimą, kuris stiprina socialinių partnerių įtraukimą į onkologinių pacientų aktualijas, taip pat už rūpinimąsi onkologinių pacientų sielovada, vykdomus kultūros renginius, pažintines išvykas ir žygius, yra žinoma ir vertinama visoje Lietuvoje. Dėmesys ir rūpestis, noras padėti žmogui, susiduriančiam su onkologinės ligos iššūkiais, yra kasdienis šios asociacijos veiklos motyvas.

Informacija atnaujinta 2022-02-16 21:20