Lt
Pradžia

Svarbu pieno gamintojams: iki rugsėjo 11 d. dar galima teikti paraiškas arba jas tikslinti

Svarbu pieno gamintojams: iki rugsėjo 11 d. dar galima teikti paraiškas arba jas tikslinti

„Turėtų suklusti pieno gamintojai, kurie birželio 11–30 d. nespėjo pateikti paraiškų. Iki rugsėjo 11 dienos dar galite pateikti paraiškas ir gauti valstybės paramą už birželio – rugpjūčio mėnesiais netektas pajamas. Paramą valstybė yra numačiusi kiekvienam gyventojui, kuris iki š. m. rugsėjo 1 d. turėjo  įregistruotų pieninių veislių karvių, nepriklausomai nuo ūkio dydžio. Ir nesvarbu – ar pieną  pardavėte supirkėjams, ar naudojote savo reikmėms” – informuoja savivaldybės administracijos Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus vedėja Jurgita Gudeliauskaitė  

 Iki rugsėjo 11 d. savivaldybės Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriui ar seniūnijoms paraiškas taip pat turi pateikti tie pieno gamintojai, kurių birželio 11–30 d. laikotarpiu pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys (sąskaitos numeris, susijusių įmonių duomenys ar kt.) pasikeitė, ir tie pieno gamintojai, kurie birželio 11-30 d. paraiškos nepateikė, tačiau šiuo metu atitinka nustatytus kriterijus ir pageidauja gauti paramą. Ši priemonė yra pirmosios pagalbos schemos pieno gamintojams pratęsimas. Tie pieno gamintojai, kurie jau pateikė paraiškas š. m. birželio 11-30 d., papildomai paraiškų teikti neprivalo.

Išsamesnę informaciją galite gauti paskambinę šiais  Kaimo ir žemės ūkio plėtros skyriaus telefonais:

Būdviečio sen.           Jurgita Grėbliūnaitė     8 612 69 243

Kapčiamiesčio sen.   Gediminas Jančiulis     8 612 18 265

Krosnos sen.              Regina Alavočienė       8 620 46 479 

Kučiūnų sen.              Irena Makauskienė      8 612 43 463

Lazdijų sen.                Jūratė Zemeckienė      8 613 86 360

                                   Alma Palionienė          8 687 90 309

Noragėlių sen.            Danutė Grubienė         8 614 96 348

Seirijų sen.                Elvyra Jasinskienė        8 614 40 993

Šeštokų sen.             Ona Žukauskienė           8 613 80 661

Šventežerio sen.       Danutė Grėbliūnienė      8 613 95 532

Teizai                         Dana Kvederienė         8 620 47 252 

Veisiejų sen.            Steponas Jurčiukonis      8 612 69 212

Taip pat čia – https://zum.lrv.lt/lt/naujienos/pieno-gamintojams-papildoma-valstybes-pagalba

Name

Informacija atnaujinta 2020-09-08 11:20