Lt
Pradžia

Covid-19

Valstybės parama ir informacija dėl COVID-19

VMI informacija  - Nukentėjusiems nuo COVID-19 - čia.

Priemonės verslui (Ekonomikos ir inovacijų ministerija) - čia.

Verslo sąlygos karantino metu - čia.

Aktuali informacija verslui ir naujienos - čia.

Užimtumo įstatymas nuo sausio 1-osios numato paramą darbdaviams. Daugiau informacijos čia.

 

Savivaldybės parama dėl COVID-19 ligos sukeltų padarinių sumažinimo

(Paraiškos paramai gauti priimamos iki 2020 m. lapkričio 15 d., išskyrus kai prašoma atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio – dėl šios paramos formos paraišką reikia pateikti ne vėliau kaip iki 2021 vasario 15 d.)
 

Lazdijų rajono savivaldybėje patvirtinta COVID-19 sukeltų padarinių mažinimo tvarka, pagal kurią galima teikti paraiškas paramai gauti. Šia tvarka nustatytos paramos teikimo formos ir būdai:

  • Iš dalies kompensuoti verslo subjektų, veiklą vykdančių savivaldybės teritorijoje, esamų darbo vietų išsaugojimo karantino laikotarpiu išlaidas;
  • Organizuoti ir finansuoti šachtinių šulinių geriamojo vandens mikrobiologinių ir cheminių tyrimų bei maudymosi vietų vandens mikrobiologinių tyrimų paslaugas;
  • Skirti finansinę paramą kuriant naujas, paslaugoms teikti skirtas, darbo vietas nevyriausybinėse organizacijose;
  • Kompensuoti savivaldybės bendruomenėms komunalinių paslaugų teikimo išlaidas karantino laikotarpiu;
  • Atleisti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių mokėtojus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė), nuo mokesčių už Lazdijų rajono savivaldybėje (toliau – savivaldybė) esantį privačios nuosavybės teise valdomą turtą ir žemės sklypus už karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje, karantino laikotarpiu;
  • Atleisti žemės nuomos mokesčių mokėtojus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė), nuo mokesčio už išnuomotą valstybinę žemę, esančią savivaldybės teritorijoje, karantino laikotarpiu;
  • Atleisti nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą veikiančius verslo subjektus, kurie įtraukti į VMI sudarytą mokesčių mokėtojų, nukentėjusių nuo COVID-19, sąrašą (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių steigėjas yra savivaldybė) karantino laikotarpiu.

Siekiant gauti paramą, reikalinga pateikti prašymus. Prašymai priimami ir registruojami  savivaldybės administracijos vieno langelio kabinete, atsiuntus paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis, el. paštu info@lazdijai.lt.

Susipažinti su paramos gavimo formomis bei būdais, prašymų pateikimo tvarka bei būtinais pateikti kitais dokumentais galite čiahttps://teisineinformacija.lt/lazdijai/Default.aspx?Id=3&DocId=563740

 

 

 

Informacija atnaujinta 2021-01-21 13:13