Lt
Pradžia

Teisės aktai dėl valstybinės kalbos vartojimo

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Konstitucija (e-tar.lt)

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280580

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104/inVPKhmjre

Lietuvos Respublikos antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D16A5CA14164

Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437442

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/lt/lt/lt073lt.pdf

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B494EC0B78B0/pwVXZxnltZ

Informacija atnaujinta 2021-12-02 21:09