Lt
Pradžia

Teisės aktai dėl valstybinės kalbos vartojimo

Lietuvos Respublikos Konstitucija
Lietuvos Respublikos Konstitucija (e-tar.lt)

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492

Vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalActEditions/TAR.D0CD0966D67F 

Administracinių nusižengimų kodeksas
XII-1869 Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendini... (e-tar.lt)

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr 

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280580

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.106104/inVPKhmjre

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.6020/asr 

Lietuvos Respublikos antspaudų ir spaudų apyvartos kontrolės įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D16A5CA14164

Teisėkūros pagrindų įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.433088/asr

Viešojo administravimo įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.83679/asr

Viešųjų pirkimų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C54AFFAA7622/asr 

Dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.437442

Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.B494EC0B78B0/pwVXZxnltZ

Informacija atnaujinta 2023-12-29 14:04