Lt
Pradžia

Datos ir laiko žymėjimas

Datos ir laiko žymėjimas

1. Data sutrumpintai visada rašoma skaitmenimis:
Atsižvelgdama į datų ir laiko žymėjimą nustatančio Lietuvos standarto LST EN 28601 rekomendacijas ir į tai, kad pagal Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintas Dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles (Žin., 2001, Nr. 30-1009; 2002, Nr. 70-2956; 2006, Nr. 60-2169) dokumentuose (tvarkomuosiuose, organizaciniuose, informaciniuose ir kt.) tarp datos metus, mėnesį ir dieną reiškiančių skaitmenų grupių rašomi brūkšneliai, Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2001 m. gegužės 3 d. nutarė, kad kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.: 2001-06-12, 2001 11 05.

2. Data gali būti rašoma ir ilgesniu būdu, pvz.: 2003 m. gegužės 7 d., 2004 m. gruodžio mėn.
Pastabos.
      1. Kai data rašoma ilguoju būdu, po mėnesio pavadinimo nerašoma mėn., pvz., 2003 m. gegužės mėn. 7 d. (= 2003 m. gegužės 7 d.).
      2. Tarp skaitmenų ir sutrumpinimų m. ir d. paliekami tarpeliai, pvz., 2003m. gegužės 7d. (= 2003 m. gegužės 7 d.).
      3. Oficialiuosiuose stiliuose (informaciniame, administraciniame, moksliniame) mėnuo paprastai nusakomas ne galininku (birželį, rugsėjį), o žodžių junginiu birželio mėnesį, rugsėjo mėnesį: Įstatymas priimtas 2001 m. liepos mėnesį. Jie pažadėjo darbus baigti spalio mėnesį (žr. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas, Vilnius, 2003, p. 116).

3. Laikas žymimas taip: 3 val. 15 min. arba 3.15 val. (arba tik 3.15). Pvz.: Pradžia 19.30 val.; Įėjimas nuo 11.30 iki 18 val. (arba nuo 11.30 iki 18.00); 18.00 – Žinios.
(Kartais laikas žymimas valandas ir minutes atskiriant dvitaškiu, pvz.: Žinios – 18:45.) Pastaba. Kai nurodomas laikotarpis, vartojamas brūkšnys (ne brūkšnelis),
pvz.: 1996–2005 m. programa, spalio 6–7 d., 14.00–17.00. Parengta pagal „Lietuvių kalbos rašyba ir skyrybą“, Vilnius, 1992, § 192–193, 2001 m. gegužės 3 d. nutarimą Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“

Informacija atnaujinta 2021-12-06 09:09