Lt
Pradžia

Statistika

Statistinė informacija apie deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2019–2023 m.

Eil.

Nr.

Žemės ūkio naudmenos ir

kiti plotai

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.

Bendras ariamos žemės plotas

25 519,06

27 036,21

27 250,20

27 395,81

27 417,48

1.1.

Ariama žemė

20 020,78

20 779,10

21 064,91

21 710,54

21 103,01

1.2.

Ganyklos arba pievos iki 5 m.

3 850,36

4 191,05

3 702,24

3 164,31

3 147,38

1.3.

Daugiametės žolės

1 647,92

2 066,06

2 483,05

2 520,96

3 167,09

2.

Daugiametės ganyklos-pievos ir natūralios pievos, šlapynės

18 161,68

17 418,39

16 271,56

15 737,73

15 341,77

3.

Daugiamečiai sodiniai

180,46

180,42

157,45

146,37

165,48

4.

Kiti plotai

650,15

590,86

905,09

751,60

893,66

5.

Miško plotai

533,34

388,54

381,44

387,63

415,06

6.

Kraštovaizdžio elementų plotai

-

-

-

205,75

 

Bendras deklaruotas plotas

45 101,59

45 648,44

44 965,74

44 419,14

44 439,20

Statistinė informacija apie deklaruotus javų plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2019–2023 m.

Eil.

Nr.

Javų pavadinimas

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.

Žieminiai javai

7 910,65

8 657,09

8 365,28

8 729,98

9 226,66

1.1.

Žieminiai kviečiai

4 416,51

4 701,16

5 463,50

5 912,73

6 152,89

1.2.

Žieminiai kvietrugiai

2 003,64

2 345,16

1 336,90

1 233,16

1 274,47

1.3.

Žieminiai rugiai

1 336,53

1 325,46

1 063,14

961,66

943,22

1.4.

Žieminiai miežiai

99,02

250,71

415,03

551,34

801,79

1.5.

Žieminiai kviečiai “Spelta”

54,95

34,60

86,71

71,09

54,29

2.

Vasariniai javai

7 239,13

7 433,04

7 207,26

6 331,92

6 338,42

2.1.

Vasariniai kviečiai

1 481,27

1 408,20

1 751,60

1 451,98

1 428,02

2.2.

Vasariniai kvietrugiai

145,58

171,98

348,23

243,25

245,37

2.3.

Vasariniai rugiai

4,55

0,50

14,93

72,92

47,69

2.4.

Vasariniai miežiai

1 373,86

1 212,51

1 258,38

866,79

697,25

2.5.

Vasariniai kviečiai “Spelta”

2,43

2.6.

Avižos

2 138,84

2 549,05

2 150,07

1 851,96

2 080,75

2.7.

Grikiai

721,04

908,90

716,59

634,99

540,48

2.8.

Kukurūzai

1 371,56

1 181,90

967,46

1 210,03

1 294,81

2.9.

Kietieji kviečiai

4,05

3.

Ankštiniai javai

343,04

337,64

355,22

369,12

646,19

3.1.

Žirniai

266,57

251,74

317,56

317,72

431,74

3.2.

Pupos

44,23

14,74

15,37

36,05

168,56

3.3.

Vikiai

5,04

0,94

0,52

1,40

0,29

3.4.

Lubinai

27,20

70,22

21,77

13,95

31,52

3.5.

Avinžirniai

14,08

 

Bendras javų plotas

15 492,82

16 427,77

15 927,76

15 431,02

16 211,27

Statistinė informacija apie deklaruotus techninių augalų, bulvių ir daržovių plotus, ha

Lazdijų r. savivaldybėje 2019–2023 m.

Eil.

Nr.

Augalų pavadinimas

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.

Techniniai augalai

1 216,24

851,83

1 276,84

2 214,11

1 844,83

1.1.

Žieminiai rapsai

900,25

784,07

1 000,89

1 518,64

1 567,84

1.2.

Vasariniai rapsai

176,50

14,73

63,00

172,73

0,20

1.3.

Pluoštinės kanapės

126,20

42,50

187,81

409,48

177,07

1.4.

Linai

13,27

10,53

25,14

113,26

84,96

1.5.

Cukriniai runkeliai

0,02

14,76

2.

Bulvės

241,84

261,35

244,82

188,82

184,77

3.

Daržovės

10,45

29,10

58,80

138,37

132,71

Bendro deklaruoto ploto ir paraiškų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje 2013–2023 m.

Metai

Bendras deklaruotas plotas, ha

Paraiškų skaičius

2013 m.

41 766,03

4 259

2014 m.

42 511,74

3 898

2015 m.

43 081,70

3 758

2016 m.

43 906,63

3 746

2017 m.

43 939,73

3 639

2018 m.

44 147,64

3 568

2019 m.

45 101,59

3 519

2020 m.

45 278,58

3 353

2021 m.

44 965,74

3 380

2022 m.

44 419,14

3 272

2023 m.

44 439,20

3 195

Ūkinių gyvūnų ir jų laikytojų skaičiaus kitimas Lazdijų r. savivaldybėje

2021-01-01–2024-01-01

                                                                   Data

Ūkinių gyvūnų rūšis

2021-01-01

2022-01-01

2023-01-01

2024-01-01

1. Galvijų, iš jų:

skaičius

15 272

15 731

16 496

16 137

laikytojų skaičius

1 289

1 191

1 134

1 035

1.1. mėsinių ir mišrūnų

veislių galvijų

skaičius

7 731

8 469

8 988

9 079

laikytojų skaičius

763

755

730

705

1.2. pieninių veislių

karvių

skaičius

4 144

3 977

3 944

3 732

laikytojų skaičius

915

820

753

660

2. Avių

skaičius

4 086

4 089

4 097

4 018

laikytojų skaičius

361

352

349

332

3. Kiaulių

skaičius

546

445

381

293

laikytojų skaičius

194

152

128

101

4. Arklių

skaičius

606

644

665

714

laikytojų skaičius

240

241

234

233

5. Ožkų

skaičius

244

240

264

259

laikytojų skaičius

79

75

73

74

 

Parengta pagal VĮ Žemės ūkio duomenų centro duomenis

Informacija atnaujinta 2024-01-15 10:06