Lt
Pradžia

Registracija KTPRR

NŠPR - Neformaliojo švietimo programų registras

Registracijos NŠPR aprašymas:

Prisijungus adresu  https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/ užpildyti pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiųsti ją egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt, teikėjui suteikiamas prisijungimus. Gavus prisijungimus, būtina registre pateikti reikalingą programos informaciją.

Kaip užregistruoti naują programą NŠPR?

  1. Gavę prisijungimus prie NŠPR, turite spausti tvarkymas -> nauja programa ir suvesti NVŠ programos duomenis į šias skiltis: Programa (NVŠ programos tipas pagal paskirtį turi būti nurodytas Neformaliojo vaikų švietimo programa), Reikalavimai ir aprašymas, Vykdymo vietos. (1 priedo prisegti šioje stadijoje nereikia).
  2. Norėdami išsaugoti informaciją, spauskite išsaugoti. Kai išsaugote įvestus programos duomenis, programai yra suteikiamas laikinas programos kodas - 999999999. Šis kodas yra laikinas ir jo naudoti niekur nereikia. Išsaugojus duomenis reikia paspausti pateikti registravimui.
  3. Jūsų pateikta nauja programa arba redaguota sena programa, kuri yra pateikta registravimui, gali būti grąžinta tikslinimui (apie tai pranešama žinutėse (arba atsidarius pačią programą, arba viršuje paspaudus Pranešimai. Žinutėje nurodoma, kodėl programa grąžinta tikslinimui. Kai netikslumai ištaisomi, programą reikia vėl pateikti registravimui).
  4. Kai NŠPR Tvarkytojas įregistruoja programą, jai yra suteikiamas tikrasis programos kodas (NVŠ programų kodo pradžia visada prasideda skaičiumi 12). Kai programa ar jos pakeitimai įregistruojami, išorėje jie matomi kitą dieną.
  5. Kai programa įregistruota, programos teikėjas ją gali redaguoti. Programa surandama per tvarkymas -> programų paieška, atidaroma ir spaudžiamas mygtukas redaguoti. Tuomet skiltyje Reikalavimai ir aprašymas prisegamas užpildytas Tvarkos aprašo 1 priedas (turi būti jau su parašu ir įrašytu nuolatiniu programos NŠPR kodu, skenuotas (pdf formato) variantas). Tuomet spaudžiama išsaugoti -> pateikti akreditavimui.
  6. Vienai programai – viena galiojanti akreditacija! Jei programa yra teikiama kitoje savivaldybėje, turi būti užregistruota nauja programa, kur pavadinime matytųsi savivaldybė (pavyzdžiui, šokių būrelis Lazdijų rajono savivaldybė).

Informacija atnaujinta 2021-02-18 17:24