Lt
Pradžia

Neįgaliųjų socialinė integracija

Vykdydama Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus (toliau – Nuostatai), Lazdijų rajono savivaldybės administracija organizavo socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkursą.

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lazdijų rajono savivaldybei socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektams finansuoti skyrė 32900 Eur valstybės biudžeto lėšų. Vadovaudamasi Nuostatų 60 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės taryba projektams įgyvendinti skyrė 9870 Eur savivaldybės biudžeto lėšų. Iš viso Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektams įgyvendinti paskirstyta 42770 Eur.

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 20 d. sakymu Nr. 10V-1148 „Dėl lėšų, skirtų Lazdijų rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektų įgyvendinimui finansuoti, paskirstymo“ paskirstytos lėšos, skirtos Lazdijų rajono savivaldybės socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektų įgyvendinimui finansuoti.

Lėšos paskirstytos sekančiai:

Eil. Nr.

Organizacija

Skirtų balų vidurkis

Skirta lėšų suma, Eur

1.

Veisiejų seniūnijos bendruomenės komitetas

42

2000

2.

Lazdijų rajono neįgaliųjų draugija

40

23800  (iš jų: 13930 Eur iš valstybės biudžeto, 9870 iš savivaldybės biudžeto)

3.

Viešoji įstaiga LASS pietvakarių centras

40

9150

4.

Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“ Lazdijų padalinys

38

7820

IŠ VISO:

42770

Informacija atnaujinta 2020-07-20 09:11