Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

 

Posėdžio numeris 25

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 25 posėdis

Posėdžio data 2021-07-20 10:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI:
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO PAVADUOTOJO SKYRIMO 12385_34-862 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO 12386_34-838 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 12394_34-830 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-638 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12395_34-831 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-677 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS FINANSINĖS PARAMOS TEIKIMO SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTAMS BEI JAUNŲ ŽMONIŲ VERSLUMO INICIATYVOMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12398_34-828 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PLANO SPRENDINIŲ SUDERINAMUMO 12412_34-843 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIENOS STOTELĖS CENTRO ĮKŪRIMAS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS PASIENIO SAVIVALDYBĖSE“ 12414_34-829 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-775 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO BŪDVIEČIO KAIMO BENDRUOMENEI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 12415_34-825 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL EUROPOS TERITORINIO BENDRADARBIAVIMO GRUPĖS STEIGIMO 12419_34-857 A. Zenevičienė
Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS STRUKTŪROS PATVIRTINIMO 12362_34-814 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO Nr. 5TS-747 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO INICIATYVŲ PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12421_34-834 A. Grėbliūnienė
Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 24 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1444 ,,DĖL SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS MOKYMO LĖŠŲ DALIES, TENKANČIOS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBEI, PASKIRSTYMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO 12427_34-832 Š. Dumbliauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO „VYTURĖLIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI „VAIKYSTĖS ŽINGSNELIAI“ 12428_34-824 12430_programa_vaikystės žingsneliai D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. ŠVENTEŽERIO MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI 12433_34-827 12434_šventežerio_ikimok. ugd. programa 2021 m_ D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL PRITARIMO LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAI 12437_34-823 12438_ikimokyklinio ugdymo programa vsgg D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 12441_34-837 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LĖŠŲ SKYRIMO 12445_34-851 D. Mockevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-227 „DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12450_34-839 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-481 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVEIKSNIŲ ASMENŲ BŪKLĖS PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12452_34-833 R. Šukienė
Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL NENAUDOJAMŲ APLEISTŲ ŽEMĖS SKLYPŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO 12453_34-852 12454_apleisti sklypai A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 1998 M. GRUODŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. 409 „DĖL NEPRIVATIZUOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO 12455_34-858 12456_Priedas Nr. 1 12457_Priedas Nr. 2 A. Kimbirauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PATVIRTINIMO 12461_34-848 I. Adomynienė
Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-39 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ“ PAKEITIMO 12464_34-863 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL FINANSINIO TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 12465_34-850 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL VALSTYBĖS TURTO NURAŠYMO 12379_34-817 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL ĮGYVENDINTO PROJEKTO „MOTIEJAUS GUSTAIČIO MEMORIALINIO NAMO KOMPLEKSINIS SUTVARKYMAS“ ATLIKTŲ PASTATO-MUZIEJAUS, ESANČIO LAZDIJUOSE, SEINŲ G. 31, REMONTO DARBŲ VERTĖS PERDAVIMO IR PASTATO VERTĖS PADIDINIMO 12372_34-818 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PANAUDOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI 12365_34-819 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL ŪKINIO PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJUOSE, JAUNIMO G. 8, PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI 12481_34-820 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL LEIDIMO SUJUNGTI VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS, LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMUS KITOS PAGRINDINĖS TIKSLINĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPUS 12485_34-821 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PASTATO PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ 12488_34-847 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. ŠEŠTOKŲ MOKYKLOJE 12491_34-841 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PATALPŲ, SKIRTŲ MAISTO GAMYBAI, SU PAGALBINĖMIS PATALPOMIS BEI ILGALAIKIU MATERIALIUOJU IR TRUMPALAIKIU MATERIALIUOJU TURTU NUOMOS IR MOKINIŲ MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO LAZDIJŲ R. SEIRIJŲ ANTANO ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOJE 12501_34-842 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 13 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1351 „DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12514_34-822 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL PASTATO-SANDĖLIO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., ŠVENTEŽERIO SEN., TEIZŲ K., ŽALIOJI G. 4, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 12520_34-835 12522_Isvada del turto vertes 12523_Pazyma J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL BUTO, ESANČIO VILTIES G. 20-11, VEISIEJUOSE, PIRKIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN 12533_34-849 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
36 DĖL LEIDIMO ATLIKTI REMONTĄ 12536_34-826 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
37 DĖL TURTO PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE 12542_34-836 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
38 DĖL NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO 12545_34-840 J. Galvanauskienė
Įtrauktas į darbotvarkę
39 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „LAZDIJŲ PASLAUGOS“ STEIGIMO 12552_34-856 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
40 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-74 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO KOMISIJOS IR JOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12556_34-853 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
41 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-14 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 12558_34-846 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
42 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LIEPOS 26 D. SPRENDIMO NR. 5TS-82 ,,DĖL PETICIJŲ KOMISIJOS‘‘ PAKEITIMO 12559_34-845 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
43 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-297 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 12561_34-844 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
44 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-535 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ATSTOVO DELEGAVIMO Į ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJĄ“ PAKEITIMO 12563_34-854 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
45 DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE DALYVIŲ SUSIRINKIMUOSE SUTEIKIMO 12565_34-855 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
46 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-16 ,,DĖL ATSTOVO Į REGIONO PLĖTROS TARYBĄ‘‘ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS 12567_34-860 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
47 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. KOVO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1232 ,,DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠE NENUMATYTŲ ATVEJŲ KOMISIJOS IR JOS DARBO REGLAMENTO“ PAKEITIMO 12568_34-859 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
48 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 17 D. SPRENDIMO NR. 5TS-15 ,,DĖL ATSTOVŲ Į LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS SUVAŽIAVIMĄ” PAKEITIMO 12570_34-861 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
49 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. LAPKRIČIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-189 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12571_34-864 K. Jasiulevičius
Įtrauktas į darbotvarkę
 

Informacija atnaujinta 2021-07-19 11:34