Lt
Pradžia

Posėdžių darbotvarkė

a

 

Posėdžio numeris 28

Posėdžio pavadinimas 9-osios tarybos 28 posėdis

Posėdžio data 2021-10-22 13:00:00

Pirmininkas Ausma Miškinienė
 
POSĖDŽIO KLAUSIMAI:
Nr. Klausimas Dokumentai Pranešėjas
1 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. LIEPOS 20 D. SPRENDIMO NR. 5TS-847 „DĖL ĮGALIOJIMŲ ATSTOVAUTI ALYTAUS REGIONO PLĖTROS TARYBOS VISUOTINIUOSE DALYVIŲ SUSIRINKIMUOSE SUTEIKIMO“ PAKEITIMO 12696_01. sprendimas 12697_03. Aiškinamasis rašta 12698_04. Lyginamasis A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
2 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO PLANAVIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12699_01  Tarybos sprendimo projektas 12700_03 Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
3 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-638 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2021–2023 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12701_01 tarybos sprendimo projektas 12702_03 Aiškinamasis raštas 12703_04 Lyginamasis variantas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
4 DĖL PROJEKTO „PENAS KŪNUI IR SIELAI“ DALINIO FINANSAVIMO 12704_01Tarybos sprendimo projektas 12705_03Aiškinamasis raštas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
5 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-265 „DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PASTATŲ KOMPLEKSO, ESANČIO VYTAUTO G. 18, LAZDIJUOSE, REKONSTRAVIMAS, LAISVĖS KOVŲ MUZIEJAUS, FONDŲ SAUGYKLOS BEI EDUKACINĖS ERDVĖS JUOSE ĮRENGIMAS BEI ĮVEIKLINIMAS” IR JO DALINIO FINANSAVIMO“ PAKEITIMO 12706_01. Tarybos sprendimo projektas 12707_03. Aiškinamasis raštas  12708_04. Lyginamasis variantas A. Zenevičienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
6 DĖL PRITARIMO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMAM PROJEKTUI NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „KOKYBĖS KREPŠELIS“ BEI JO DALINIO FINANSAVIMO 12711_01 Tarybos sprendimo projektas 12712_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
7 DĖL LAZDIJŲ R. VEISIEJŲ SIGITO GEDOS GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 12713_01 Tarybos sprendimo projektas 12714_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
8 DĖL LAZDIJŲ MOTIEJAUS GUSTAIČIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 12715_01 Tarybos sprendimo projektas 12716_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
9 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1400 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12718_01 Tarybos sprendimo projektas 12719_03 Aiškinamasis raštas 12720_04 Lyginamasis variantas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
10 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 10 D. SPRENDIMO NR. 5TS-858 „DĖL LAZDIJŲ MENO MOKYKLOS KLASIŲ (GRUPIŲ) SKAIČIAUS IR DYDŽIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 12741_01 Tarybos sprendimo projektas 12742_03 Aiškinamasis raštas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
11 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. VASARIO 12 D. SPRENDIMO NR. 5TS-651 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12680_01 Tarybos sprendimo projektas  12681_03 Aiškinamasis raštas  12682_04 Lyginamasis variantas D. Mockevičius
 Įtrauktas į darbotvarkę
12 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-297 ,,DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 12745_01 Tarybos sprendimo projektas 12746_03 Aiškinamasis raštas 12747_04 Lyginamasis variantas A. Grėbliūnienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
13 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. 5TS-78 „DĖL VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12748_Sprendimo projektas L. Džiaukštienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
14 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO 12686_01. Tarybos sprendimo projektas 12687_03. Aiškinamasis raštas R. Šukienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
15 DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LAZDIJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO 12691_01.Tarybos sprendimas 12692_03. Aiškinamasis raštas R. Šukienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
16 DĖL PASIŪLYMŲ DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DRAUSTINIŲ STEIGIMO, JŲ RIBŲ KEITIMO, GAMTOS PAVELDO OBJEKTŲ PASKELBIMO SAVIVALDYBĖS SAUGOMAIS TEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12675_01 Sprendimo projektas 12676_Aiškinamasis raštas A. Kimbirauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
17 DĖL LAZDIJŲ RAJONO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PATVIRTINIMO 12749_01 Tarybos sprendimo projektas 12750_03 Aiškinamasis raštas. 12751_02 priedas (1) 12752_02 priedas (2) 12753_02 priedas (3) 12754_02 priedas(4) I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
18 DĖL DALINIO FINANSAVIMO SKYRIMO VIENBUČIAMS, DVIBUČIAMS IR DAUGIABUČIAMS GYVENAMIESIEMS NAMAMS PRIJUNGTI PRIE LAZDIJŲ AGLOMERACIJOJE ESANČIOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 12670_01 Tarybos sprendimo projektas ir priedas 12671_03 Aiškinamasis raštas I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
19 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1421 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12755_01 Tarybos sprendimo projektas 12756_02 Lyginamasis variantas I. Adomynienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
20 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGPJŪČIO 28 D. SPRENDIMO NR. 5TS-468 „DĖL 2020 M. ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 12757_01 Tarybos sprendimo projektas 12758_03 Aiškinamasis raštas 12759_04 Lyginamasis variantas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
21 DĖL FIKSUOTŲ PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ IR LENGVATŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS, DYDŽIŲ 2022 IR VĖLESNIEMS METAMS NUSTATYMO 12760_01 Tarybos sprendimo projektas 12761_03  Aiškinamasis raštas Š. Dumbliauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
22 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ SPORTO CENTRUI 12772_01 Tarybos sprendimo projektas 12773_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
23 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO VŠĮ LAZDIJŲ KULTŪROS CENTRUI 12788_01 Tarybos sprendimo projektas 12789_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
24 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR PERDAVIMO UAB „LAZDIJŲ VANDUO“ 12666_01 Tarybos sprendimo projektas 12667_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
25 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ 12809_01 Tarybos sprendimo projektas 12810_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
26 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1472 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 12660_01 Tarybos sprendimo projektas 12661_03 Aiškinamasis raštas 12662_04 Lyginamasis variantas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
27 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. 5TS-1544 „DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DYDŽIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 12828_01 Tarybos sprendimo projektas 12829_03 Aiškinamasis raštas 12830_04  Lyginamasis  variantas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
28 DĖL LEIDIMO PAKEISTI PATALPOS-BUTO PAGRINDINĘ NAUDOJIMO PASKIRTĮ IR JO PAVADINIMĄ 12832_01 Sprendimo projektas 12833_Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
29 DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERĖMIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE 12836_01 Tarybos sprendimo projektas 12837_03 Aiškinamasis raštas 12838_02a Tarybos sprendimo projekto priedas 12839_02b Tarybos sprendimo projekto priedas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
30 DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PERDAVIMO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI TURTO PATIKĖJIMO TEISE 12845_01 Tarybos sprendimo projektas 12846_03 Aiškinamasis raštas 12847_02 Tarybos sprendimo priedas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
31 DĖL LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. 5TS-50 „DĖL PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO SUDARYMO“ PAKEITIMO 12848_01 Tarybos sprendimo projektas 12849_02 Aiškinamasis raštas 12850_03 Lyginamasis variantas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
32 DĖL PASTATO-GYVENAMOJO NAMO IR ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIŲ LAZDIJŲ R. SAV., LAZDIJŲ SEN., DUMBLIO K., EŽERŲ G. 46, PRADINĖS PARDAVIMO KAINOS 12856_01 Tarybos sprendimo projektas 12857_02a Tarybos sprendimo projekto priedas 12858_02b Tarybos sprendimo projekto priedas 12859_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
33 DĖL DALIES PATALPOS, ESANČIOS LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJUOSE, SANTARVĖS G. 3, NUOMOS 12884_01 Tarybos sprendimo projektas 12885_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
34 DĖL ŪKINIO PASTATO, ESANČIO LAZDIJŲ R. SAV., VEISIEJUOSE, JAUNIMO G. 8, NURAŠYMO IR NUGRIOVIMO 12889_01 Tarybos sprendimo projektas 12890_03 Aiškinamasis raštas J. Galvanauskienė
 Įtrauktas į darbotvarkę
35 DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS NUOMOS KONKURSO LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS IR VIEŠOSIOMS ĮSTAIGOMS 12903_01 Tarybos sprendimo projektas 12904_03 Aiskinamasis rastas Ž. Rutkauskas
 Įtrauktas į darbotvarkę
 
 
 
 
 

Informacija atnaujinta 2021-10-18 22:01