Lt
Pradžia

Savivaldybės kontrolieriaus einamųjų metų užduotys

1 užduotis. Organizuoti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2022 metu veiklos plano vykdymą.

2 užduotis. Parengti ir Savivaldybės tarybai pateikti sprendimams priimti reikalingas išvadas: dėl Savivaldybės prisiimamų įsipareigojimų pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis, garantijų suteikimo kreditoriams už savivaldybės valdomų įmonių prisiimamus įsipareigojimus pagal paskolų, finansinės nuomos (lizingo) ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų sutartis; dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projekto sąlygų; dėl skolininkų ir skolininkų, už kurių įsipareigojimų įvykdymą garantuoja valstybė, ūkinės ir finansinės būklės, taip pat dėl iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų, teikiamų paskolų ir valstybės garantijų teikimo, paskolų naudojimo pagal tikslinę paskirtį ir paskolų gražinimo; dėl galimybės savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros.

3 užduotis. Teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais parengti Tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitą.

4 užduotis. Nustatyta tvarka parengti ir patvirtinti Tarnybos 2023 m. veiklos planą.

5 užduotis. Siekiant stiprinti audito poveikį, organizuoti ir vykdyti poauditinę veiklą.

Informacija atnaujinta 2022-08-05 14:33