Lt
Pradžia

Darbotvarkės archyvas

2020 m. liepos 30 d.(Ketvirtadienis):

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.
11.00 val. – dalyvavimas „Kurk Lietuvai“ projekto diskusijoje – praktiniame susitikime „Kokybiškas viešasis susisiekimas Lietuvos – Lenkijos pasienio zonoje: misija įmanoma“ (Turizmo ir informacijos centras, Janaslavo k. 10).

2020 m. liepos 29 d. (Trečiadienis):

8.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.
9.00 val. – VšĮ „Lazdijų turizmo informacinis centras“ veiklos aktualijų aptarimas su direktoriumi M. Sabaliausku.
10.00 val. – gyventojų priėmimas. 11.00 val. – muzikos festivalio „Šaknys“ organizavimo aptarimas su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriumi dr. R. Čiužu, direktoriaus pavaduotoja G. Belian, specialistais iš Tabako ir alkoholio kontrolės ir Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos koordinavimo skyrių, Lazdijų rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos nariais, muzikos festivalio „Šaknys“ organizatoriais ir Edukacinės iniciatyvos muzikos festivaliuose „Saugi erdvė“ atstovais.
12.00 val. – dalyvavimas Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ aštuntojo kūrybos almanacho pristatyme.
20.00 val. – dalyvavimas Lazdijų rajono jaunimo vasaros stovyklos renginyje „Talentų vakaras“.

2020 m. liepos 28 d. (Antradienis):

Susitikimas su Lietuvos Respublikos Ministru Pirmininku S. Skverneliu.

2020 m. liepos 27 d. (Pirmadienis):

Pasitarimas Lietuvos Respublikos Vyriausybėje.
Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

2020 liepos 31 d. (Penktadienis):

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

2020 rugpjūčio 3 d. (Pirmadienis): 

8.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

9.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. – susitikimas su LRV Strateginių kompetencijų grupės patarėja V. Vervečkiene.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

2020 rugpjūčio 4 d. (Antradienis): 

Dalyvavimas Lyderystės mokymuose Lietuvos savivaldybių aukščiausio lygio vadovams. (VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai)

2020 rugpjūčio 5 d. (Trečiadienis):

Dalyvavimas Lyderystės mokymuose Lietuvos savivaldybių aukščiausio lygio vadovams. (VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“, Maironio g. 22, Druskininkai)

2020 rugpjūčio 6 d. (Ketvirtadienis):

10.30 val. – dalyvavimas rinktinės vado pasikeitimo ir kovinės vėliavos perdavimo ceremonijoje (Merkinės mūšio aikštė, Ulonų g. 14, Alytus).

13.00 val. – dalyvavimas renginyje Poezijos pavasaris (Lazdijų miesto parkas).

15.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

2020 rugpjūčio 7 d. (penktadienis):

8.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

15.00 val. – dalyvavimas šv. Mišiose.

16.30 val. – dalyvavimas Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje.

18.00 val. – dalyvavimas Veisiejų Sigito Gedos gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje.

20.00 val. – dalyvavimas šventėje „Metelio banga“.

 2020 rugpjūčio 8 d. (šeštadienis):

12.00 val. – dalyvavimas XIII-ojoje teatrų šventėje „Dobilėlis penkialapis“ (Dumblio laisvalaikio salė).

2020 rugpjūčio 10 d. (pirmadienis):

8.30 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

11.00 val. – pasitarimas dėl planuojamos ūkininkų šventės.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – strateginio planavimo komisijos posėdis, dėl naujo savivaldybės strateginio plano iki 2027 m. rengimo.

2020 m. rugpjūčio 11 d. (antradienis):

7.30 val. – gyventojų priėmimas.

11.00 val. – susitikimas su  Lazdijų rajono šimtukininkais ir jų mokytojais.

13.00 val. – Susitikimas su gyventojais Kučiūnuose dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

14.00 val. -  aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

15.00 val. – susitikimas dėl nuotekų valymo centralizavimo.

2020 m. rugpjūčio 12 d. (trečiadienis):

Aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

11.00 val. – Susitikimas su gyventojais Šventežeryje dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

2020 m. rugpjūčio 13 d. (ketvirtadienis):

 9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 val. – susitikimas su Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovais (Veisiejų socialinės globos namai).

13.00 val. – Susitikimas su gyventojais Krosnoje dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

15.30 val. – susitikimas su etnografinės stovyklos dalyviais (Etnografinė Prano Dzūko sodyba).

2020 m. rugpjūčio 14 d. (penktadienis): 

8.00 val. – darbas su dokumentais.

11.00 val. – aktualių savivaldybės klausimų sprendimas, darbas su dokumentais.

16.00 val. – dalyvavimas XIII Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių I etapas (Lazdijų sporto centro aikštyne, Dzūkų g. 1)

17.00 val. – dalyvavimas šv. Mišiose Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje.

18.00 val. – dalyvaus Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos abiturientų išleistuvių šventėje (Seirijų kultūros namai).

2020 m. rugpjūčio 15 d. (šeštadienis):

Dalyvavimas šventėje „Žolinė Rudaminoje“.

Dalyvavimas Žolinių koncerte Seirijuose „Nupinsim iš dainų vainiką“

2020 m. rugpjūčio 17 d. (pirmadienis): 

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – dalyvavimas Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m. metų informacinis renginys.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – dalyvavimas socialinio būsto perdavime gyventojams (M. Gustaičio g. 18, Lazdijai).

15.30 val. – jaunimo reikalų tarybos posėdis (Lazdijų švietimo centras).

 2020 m.  rugpjūčio 18 d. (antradienis): 

8.30 val. – VšĮ „Lazdijų ligoninė“ veiklos aktualijų aptarimas su direktoriumi V. Vabuolu.

10.00 val. – susitikimas su gyventojais Seirijuose dėl Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m.

13.00 val. – teikiamų Tarybai sprendimų projektų aptarimas.

 2020 m.  rugpjūčio 19 d. (trečiadienis):

8.00 val. – darbas su dokumentais.

13.00 val. – Lazdijų r. sav. visuomenės sveikatos biuro veiklos aktualijų aptarimas su direktore S. Jasinskiene.

15.00 val. – pasitarimas dėl sporto centro patalpų su nuomininkais.

2020 m.  rugpjūčio 20 d. (ketvirtadienis):

8.30 val. – interviu Dzūkijos regiono portalui „Dzūkijos Veidas“.

9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. – susitikimas su Lietuvos gaisrinės saugos asociacijos prezidentu V. Kaziliūnu.

13.00 val. – susitikimas su Šeštokų parapijos klebonu.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugpjūčio 21 d. (penktadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais.

10.00 val. – aktualijų aptarimas su pavaduotoju A. Klėjumi.

11.00 val. – susitikimas su Šlavantų parapijos klebonu.

13.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

14.00 val. – savivaldybės reguliavimo įstaigų strateginių planų projektų aptarimas.

19.00 val. – Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano aptarimas su gyventojais (Mikniškių kaimas, Lazdijų rajonas)

20.00 val. – Dzūkiškų obuolių šventė. (Mikniškių kaimas, Lazdijų rajonas)

2020 m. rugpjūčio 22 d. (šeštadienis)

8.30 val. – Lietuvos triatlono taurės IV etapo startas (Veisiejų miesto parkas).

12.00 val. – Hiporenesansas (Lazdijų hipodromas).

19.00 val. – vasara prie Ančios (Veisiejų miesto parkas).

2020 m. rugpjūčio 23 d. (sekmadienis)

13.00 val. – dalyvavimas Kalniškės 75-ųjų metinių atminimo minėjimas (Kalniškės mūšio vieta)

19.00 val. – dalyvavimas renginyje „Laisvės kelias į Baltarusiją“ (Vilnius, Katedros aikštė)

2020 m. rugpjūčio 24 d. (pirmadienis)

9:00 val. – vadovų pasitarimas.

10:00 val. – darbų aptarimas su patarėja Sonata Dumbliauskiene.

12:00 val. – gyventojų priėmimas.

14:00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugpjūčio 25 d. (antradienis)

8:00 val. – pasitarimas dėl klasių ir grupių dydžių.

10:30 val. – susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų Viceministre Vitalija Jankauskaite-Milčiuviene (dėl turizmo).

15:00 val. – pasitarimas su patarėja Sonata Dumbliauskiene.

16:00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugpjūčio 26 d. (trečiadienis)

8:00 val. – pasiruošimas Alytaus regiono merų susitikimui.

9:00 val. – Alytaus regiono merų darbo grupės susitikimas, dėl regiono savivaldybių bendradarbiavimo epidemiologinės krizės metu.

11:00 val. – švietimo įstaigų vadovų pasitarimas.

13:00 val. – darbas su dokumentais.

15:00 val. - Video konferencija aptarti artėjantiems mokslo metams. Dalyvaus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos bei Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM atstovai.

2020 m. rugpjūčio 27 d. (ketvirtadienis)

Darbas su dokumentais, pasiruošimas tarybos posėdžiui.

2020 m. rugpjūčio 28 d. (penktadienis)

8:00 val. - darbas su dokumentais.

10:00 val. - nuotolinis Tarybos posėdis.

18:00 val. - muzikos vakaras "Palydėkim saulę geltonai".

2020 m. rugpjūčio 29 d. (šeštadienis)

19:30 val. - paskutinio medonešio šventė "Parjojo namolio bitutė ratuota". (Būdviečio laisvalaikio salė)

2020 m. rugpjūčio 31 d. (pirmadienis):

 9.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.30 val. – pasitarimas su  patarėja Sonata Dumbliauskiene, dėl projektų eigos.

11:00 val. – vardinių kuponų sveikatos priežiūros specialistams perdavimas.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – pasitarimas dėl Lazdijų hipodromo.

15:00 val.– darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 1 d. (antradienis)

9:00 val. – dalyvavimas rugsėjo 1-osios renginuose Lazdijų rajono švietimo įstaigose.

2020 m. rugsėjo 2 d. (trečiadienis)

8:30 val. – pasitarimas su padėjėja Gintare Varneliene.

10:00 val. –  projektų apžvalga.

13:00 val. – susitikimas su Šeštokų seniūnijos seniūnaičiu.

14:00 val - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 3 d. (ketvirtadienis)

8:00 val. - dalyvavimas Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuojamame Regionų forume 2020 m. (Vilnius)

2020 m. rugsėjo 4 d. (penktadienis)

8:15 val. - darbų aptarimas su administracijos direktore.

12:30 val. - dalyvavimas renginyje.

2020 m. rugsėjo 5 d. (šeštadienis)

Dalyvavimas "Žuvienės virimo čempionate". (Rusnė)

2020 m. rugsėjo 6 d. (sekmadienis)

Dalyvavimas Švč. M. Marijos Ligonių Sveikatos atlaiduose.  (Krikštonių Kristaus Karaliaus bažnyčia)

2020 m. rugsėjo 7 d. (pirmadienis)

9:00 val. - vadovų pasitarimas.

10:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 8 d. (antradienis)

8:00 val. - gyventojų priėmimas.

10:00 val. - Konferencija „Lietuva – Žaliosios ekonomikos holistinio tvaraus vystymo unikalus kraštas“.(Konferencija nuotolinė)

13:00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

15:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 9 d. (trečiadienis)

8:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 10 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. – vadovų pasitarimas.

10.00 val. – susitikimas su Etninės Kultūros globos tarybos pirmininke doc. dr. Dalia Urbanavičiene.

11.00 val. – Etninės Kultūros globos tarybos posėdis. (Lazdijų Kultūros centre)

13.00 val. – pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene, dėl projektų veiklos.

15.00 val. – pasitarimas dėl Šv. Onos parapijos namų infrastruktūros gerinimo.

16.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 11 d. (penktadienis)

9.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 14d. (pirmadienis)

8:00 val. - vadovų pasitarimas.

9:00 val. - mėnesio koordinacinis susirinkimas.

10:00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

13:00 val. -  pasitarimas dėl judumo savaitės renginių Lazdijų rajone.

14:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 15d. (antradienis)

8:30 val. - gyventojų priėmimas.

10:00 val. - LSA valdybos posėdis.(nuotolinis)

12:00 val. - Zuzanos Urbonaitės knygos "Gyvieji pragare" pristatymas .

14:00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 16 d. (trečiadienis)

9:00 val. - dalyvavimas seniūnų susirinkime. (Seirijų seniūnija)

11:00 val. - darbas su dokumentais.

15:00 val. - teikiamų Tarybai projektų derinimas su vadovais.

2020 m. rugsėjo 17 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - dalyvavimas Lietuvos savivaldybių asociacijos Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdyje. (Vilnius)

2020 m. rugsėjo 18 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene, dėl projektų eigos.

12.00 val. - dalyvavimas renginyje "Lazdijų ruduo 2020". (Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje)

2020 m. rugsėjo 19 d. (šeštadienis)

13.30 val. -dviejų greičių renginys 2020 Pasirink greiti. (Lazdijų Nepriklausomybės aikštė)

14.00 val. - rampos atidarymo šventė. (Lazdijų meisto parke)

15.00 val. - plenero uždarymas. (Veisiejų TVM)

2020 m. rugsėjo 21 d. (pirmadienis)

8.00 val. – vadovų pasitarimas.

9.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

16.00 val. – strateginio planavimo komisijos posėdis.

2020 m. rugsėjo 23 d. (trečiadienis)

8.00 val. – darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas dėl komunikacijos.

13.00 val. – susitikimas su UAB „Lazdijų autobusų parkas“ akcininku Viliumi Micevičiumi.

14.00 val. - strateginio planavimo komisijos posėdis.

18.30 val. – Dalyvaujamojo biudžeto kupono įteikimas (Kapčiamiesčio aikštė)

2020 m. rugsėjo 24 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. – vadovų pasitarimas.

Darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui.

2020 m. rugsėjo 25 d. (penktadienis)

8.00 val. - socialinių darbuotojų sveikinimas atrtėjančios profesinės šventės proga.

12.00 val. - dalyvavimas Turizmo informacinio centro renginyje.

13.00 val. - Tarybos posėdis.

18.00 val. - padėkos vakaras medikams. (Lazdijų Kultūros centras)

2020 m. rugsėjo 28 d. (pirmadienis)

8.00 val. – vadovų pasitarimas.

9.00 val. – savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

12.00 val. – gyventojų priėmimas.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 29 d. (antradienis)

8.00 val. – gyventojų priėmimas.

10.00 val. – Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis. (nuotolinis)

11.20 val. – pažintinis Metelių parapijos klebono Jono Baliūno vizitas.

13.00 val. – susitikimas su UAB „Ecoservice projektai“ atstovais.

14.00 val. – darbas su dokumentais.

2020 m. rugsėjo 30 d. (trečiadienis)

8.00 val. – dalyvavimas "Tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo dirbtuvėse" . (Birštonas)

15.00 val. -  dalyvavimas Mockavos naftos terminalo statybos užbaigimo šventėje. (Mockava)

2020 m. spalio 1 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. – dalyvavimas "Tarpsavivaldybinio bendradarbiavimo dirbtuvėse" . (Birštonas)

14.00 val. - dalyvavimas Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjime. (Lazdijų Kultūros centre)

2020 m. spalio 5 d. (pirmadienis)

8.00 val. – savivaldybės vadovų pasitarimas.

9.00 val. - savivaldybės  vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. - darbas su dokumentais.

12.00 val. - gyventojų priėmimas.

2020 m. spalio 6 d. (antradienis)

Dalyvavimas  Adolfo Ramanausko - Vanago paminklo atidengimo ir antrųjų laidotuvių metinių minėjime. (Vilnius)

2020 m. spalio 7 d. (trečiadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - mokymai, globos paslaugas teikiančioms įstaigoms. (organiztorius LSA, mokymai nuotoliniai)

13.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 8 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

9.00 val. - dalyvavimas "Veiksmo diena savivaldybėje"

13.00 val. - darbų aptarimas su padėjėja G. Varneliene.

14.00 val. - iškilmingas renginys skirtas Lazdijų rajono pirmojo šaukimo tarybos  I posėdžio 30-mečiui paminėti.

2020 m. spalio 9 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas su  pavaduotoju Audrium Klėjum.

17.00 val. -  dalyvavimas "Auksinių krivūlių" apdovanojimuose. (Vilnius)

2020 m. spalio 12 d. (pirmadienis)

8.00 val. - pasitarimas su administracijos direktore I. Šaparauskiene.

9.00 val. - savivaldybės vadovų, skyrių vedėjų ir savivaldybei pavaldžių įstaigų vadovų pasitarimas.

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S.Dumbliauskiene.

13.00 val. - gyventojų priėmimas.

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 13 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

10.00 val. - darbas su dokumentais.

13.00 val. - išvažiuojamasis Jaunimo Reikalų Tarybos posėdis. (Seirijai)

2020 m. spalio 14 d. (trečiadienis)

 Susitikimas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijoje.(Vilnius)

 13.00 val. - dalyvavimas Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos sueigoje. (Lazdijai. Kultūros centras)

2020 m. spalio 15 d. (ketvirtadienis)

 8.00 val. – pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

9.00 val. – susitikimas su Lazdijų autobusų parko vadovais.

10.00 val. – Išvažiuojamasis JRT posėdis. (Veisiejų Sigito Gedos gimnazija)

14.00 val. – susitikimas su Regiono merais. (Merkinė)

2020 m. spalio 16 d. (penktadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

9.00 val. - pasitarimas su direktore.

10.00 val. - darbas su dokumentais, aktualių klausimų aptarimas su savivaldybės darbuotojais.

2020 m. spalio 19 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

9.00 val. - pasitarimas su savivaldybės vadovais.

10.00 val. - darbas su dokumentais, aktualių klausimų aptarimas su savivaldybės darbuotojais.

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

2020 m. spalio 20 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

10.00 val. - pasitarimas su Lazdijų ligoninės direktorium.

11.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 21 d. (trečiadienis)

9.00 val. - susitikimas su Veisiejų socialinės globos namų direktorium.

9.30 val. - susitikimas su Naujos Kirsnos bendruomenės pirmininke.

11.00 val. - darbas su dokumentais, aktualių klausimų aptarimas su savivaldybės darbuotojais.

2020 m. spalio 23 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 26 d. (pirmadienis)

9.00 val. - vadovų pasitarimas.

10.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene.

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

12.00 val. - gyventojų priėmimas.

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 27 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

10.00 val. - pasitarimas su Jaunimo reikalų koordinatore.

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene.

13.00 val. - pasitarimas dėl 2021 - 2027 m. laikotarpio savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo. (nuotolinis)

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. spalio 28 d. (trečiadienis)

9.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - mokyklų direktorių pasitarimas. ( nuotolinis)

13.00 val. - nuotoliniai mokymai Organizacijos kultūrinis pokytis su Office 365.

14.00 val. - susitikimas su pirtininkų asociacijos nariais.

14.30 val. - kapinių lankymas Lazdijų rajone.

2020 m. spalio 29 d. (ketvirtadienis)

8.00 val. - kapinių lankymas Lazdijų rajone.

9.00 val. - savivaldybės vadovų pasitarimas.

10.00 val. -  projekto "Kurk Lietuva" aptarimas.

13.00 val. - susitikimas su VŠĮ "Marimotorai" automobilių sporto klubo atstovais.

15.30 val. - strateginio planavimo komisijos posėdis

2020 m. spalio 30 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais, pasiruošimas Tarybos posėdžiui.

13.00 val. - Tarybos posėdis.

17.00 val. - dalyvavimas renginyje "Alytaus miesto teatrui - 30" (Alytus)

2020 m. lapkričio 3 d. (antradienis)

8.00 val. - gyventojų priėmimas.

11.00 val. - pasitarimas dėl projekto eigos.

13.00 val. - pasitarimas su  patarėja S. Dumbliauskiene.

14.00 val. - LSA valdybos posėdis.

15.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 5 d. (ketvirtadienis )

8.00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - vadovų pasitarimas.

13.00 val. - pasitarimas su Viktarinos kaimo bendruomenės pirmininke.

16.00 val. - nuotolinis jaunimo reikalų tarybos posėdis.

2020 m. lapkričio 6 d. (penktadienis )

8.00 val. - darbas su dokumentais

9.00 val. - pasitarimas su patarėja S. Dumbliauskiene. (nuotilinis)

11.00 val. - LSA valdybos posėdis. (nuotolinis)

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 11 d. (trečiadienis )

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene, dėl komunikacijos. (nuotolinis)

13.00 val. - pasitarimas dėl investicinių projektų įgyvendinimo (VIP, COVID, Interreg). (nuotolinis)

15.00 val. - susitikimas su Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos moksleiviais. (nuotolinis)

2020 m. lapkričio 13 d. (penktadienis)

9.00 val.  - pasitarimas su Lazdijų žirgininkų klubo atstovaias. ( nuotolinis )

9.30 val. - pasitarimas su kultūros centro vadovu, dėl einamųjų darbų. ( nuotolinis )

10.00 val. - teikiamų tarybai projektų derinimas su vadovais. ( nuotolinis ) 

13.00 val. - pasitarimas dėl valymo įrenginių. ( nuotolinis )

14.00 val. - darbas su dokumentais.

2020 m. lapkričio 16 d. (pirmadienis)

8.00 val. - darbas su dokumentais.

10.00 val.  - pasitarimas su savivaldybės vadovais. (Nuotolinis)

11.00 val. - pasitarimas su padėjėja G. Varneliene. (Nuotolinis) 

13.00 val. - pasitarimas dėl Kalėdinio laikotarpio. (Nuotolinis)

14.00 val. - Lazdijų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2027 m. rengimo darbo grupės posėdis. (Nuotolinis)

2020 m. lapkričio 17 d. (antradienis)

Darbas su dokumentais.

Pasiruošimas savivaldybės tarybos posėdžiui.

2020 m. lapkričio 18 d. (trečiadienis)

9.00 val. - pasitarimas su UAB "Lazdijų vanduo" vadovu E. Zabūra apie aktualijas.

Darbas su dokumentais.

Pasiruošimas savivaldybės tarybos posėdžiui.

2020 m. lapkričio 19 d. (ketvirtadienis)

9.00 val. - savivaldybės vadovų pasitarimas. (Nuotolinis)

10.00 val. - darbas su dokumentais.

11.00 val. - žaidimų aikštelės Veisiejuose atidarymas.

12..00 val. - kėlionė į Vilnių darbo tikslais.

2020 m. lapkričio 20 d. (penktadienis)

Darbas su dokumentais

 

Informacija atnaujinta 2020-11-23 08:34