Spausdinti    |    VERSIJA NEĮGALIEMS
English
Noragėlių seniūnija

 

Teritorija. Lazdijų rajono savivaldybės rytinėje dalyje prie Nemuno prigludusi Noragėlių seniūnija. Rytuose ji ribojasi su Nemunu (riba tęsiasi apie 11 km), toliau su Balkasodžio kaimu, su Dzirmiškės mišku; šiaurėje – su Mankūnų ir Milastonių kaimais; šiaurės vakaruose siekia Obelijos ežerą, taigi turi ribą su Alytaus rajono savivaldybe. Vakaruose ribojasi su Seirijų seniūnijos Gervėnų, Sagavo Lapšiaus kaimais, toliau su Cijūniškės mišku,o pietuose su Kuciuliškės ir Živulčiškės miškais.

Seniūnijos plotas 6035 ha, iš kurių žemės ūkio naudmenos 3340 ha, miškai – 1357 ha, vandenys – 23 ha. Gudonių kaime esantis Dunojaus ežeras yra įrašytas į Lietuvos rekordų knygą kaip aukščiausiai virš jūros lygio tyvuliuojantis ežeras. Seniūnijai priklauso 18 kaimų.

Istorija. Seniūnijos centras yra Noragėlių kaime (pačiame seniūnijos viduryje). Didžiausia seniūnijos gyvenvietė, yra Krikštonys, kurių vardas istoriniuose šaltiniuose pirmą kartą paminėtas 1434 m. rugsėjo 29 d. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kunigaikščio Žygimanto Kęstutaičio raštuose. XVI a. plaukiojo keltas per Nemuną, XVIII a. pradžioje per kaimą ėjo pašto kelias.1926 m. įkurta Krikštonių parapija. Krikštonyse gyvena 230 gyventojų.

Gyventojai. Gyventojų skaičiaus atžvilgiu didžiausios gyvenvietės yra Krikštonių, Seiliūnų ir Noragėlių kaimai. 2016-06-01duomenimis bendras gyventojų skaičius yra 1,0 tūkst : vyrų – 0,51 tūkst., moterų – 0,49 tūkst., iš jų 0,11 tūkst. yra vaikai ir jaunimas iki 18 metų amžiaus. Absoliuti dauguma seniūnijos gyventojų yra lietuviai.

Bendruomenės ir jų veikla. Seniūnijos teritorijoje veikia 3 registruotos bendruomenės: Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas (2004 m.), Seiliūnų krašto bendruomenės komitetas (2007 m.) ir Noragėlių krašto bendruomenės komitetas (2014 m.). Jos teikia paraiškas savivaldybės bei Žemės ūkio ministerijos finansuojamiems projektams, dalyvauja Dzūkijos VVG veikloje.  Krikštonių kaimo bendruomenės komitetas per savo gyvavimo laiką yra įgyvendinęs 14 projektų. 2014 m. baigti įgyvendinti du reikšmingiausi vietos gyventojams projektai finansuoti Europos Sąjungos lėšomis. Tai projektas „Atviri namai“, kurio lėšomis suremontuotas bendruomenės namų pastatas ir projektas „Knygos Krikštonys leidyba“ – 1000 egz. tiražu išleista knygelė apie Krikštonių istoriją, praeitį ir dabartį.

Seiliūnų krašto bendruomenė yra įgyvendinusi 2 projektus, o Noragėlių krašto bendruomenė – 1 projektą (2015 m.).

Įstaigos, verslo įmonės, ūkiai.   Seniūnijoje veikia 3 bibliotekos – Seiliūnų (nuo 1970 m.), Noragėlių (1957 m.) ir Krikštonių (1954 m.) kaimuose, mobilus medicinos punktas (nuo 2012 m.), paštas - Krikštonyse, 2 laisvalaikio salės – Krikštonių (nuo 1957 m.) ir Seiliūnų kaimuose.

Verslo įmonės: Nuo 1976 m. Mangaroto kaime veikia žvyro karjeras šiuo metu priklausantis UAB „Parama“, nuo 2012 m. buvusiame kiaulių auginimo komplekse Krikštonių kaime veikia ūkininkės Audronės Jagminienės paukštynas, R. Bukelevičiūtės IĮ, Krikštonių kaime veikia parduotuvė „Aibė“, o Seiliūnuose – parduotuvė „Pas Jurgitą“. Nuo 2007 m. sėkmingai gyvuoja Julijos ir Romualdo Arlauskų šinšilų ūkis, esantis Krikštonių kaime.

Didžiausi seniūnijos ūkininkų ūkiai: Vaido Olertos, Saulės Palubinsko, Viliaus Grušausko, Irenos Čepanonienės, Vytauto Bračiulio.

Lankytinos vietos.  Krikštonių kaime yra: Kristaus Karaliaus bažnyčia, pastatyta 1932 m. Šios bažnyčios projekto autorius kunigas Jonas Reitelaitis; J. Reitelaičio namas - muziejus, įkurtas 1990 m.; Krikštonių piliakalnis – respublikinės reikšmės archeologijos paminklas (AR- 585).  Vietinės reikšmės archeologiniai paminklai: Onciškių senkapiai ir Krikštonių pilkapiai. Lietuvos partizanams atžymėtos žūties vietos: Krikštonių, Mangaroto, Noragėlių, Juozapavičių, Ginčionių ir Žilvičių kaimuose. Kuciuliškės kaime apie 80 ha ploto užima Kuciuliškės herpetologinis (balinių vėžlių) draustinis įsteigtas 1976 m.

Žymiausi kraštiečiai. Iš Noragėlių seniūnijos kilę arba joje gyvenę žymūs žmonės: JONAS REITELAITIS, gimęs 1884-11-23 Navasoduose, Marijampolės apsk., - kunigas, istorikas, kraštotyrininkas, gydytojas. Nuo 1926 m. iki mirties 1966-11-30 gyveno Krikštonyse; VYTAUTAS PRANAS VOLERTAS, gimęs 1921-08-22 Noragėlių k., - prozininkas, vertėjas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, matematikas, elektrotechnikos ir sistemų inžinierius, profesorius. Mirė 2012-12-02 JAV; BERNARDAS PADEGIMAS iš Dubravų k. (1928-2011) – gydytojas fiziologas, alergologas, pedagogas, profesorius nuo 1970 m.; BRONIUS KAŠELIONIS, gimęs 1942-01-16 Krikštonių kaime – literatas, spaudos darbuotojas, istorikas, kraštotyrininkas. Knygų „Senoji Dainava“, „Dainavos Partizanai“ ir kt. autorius;  JUOZAS PETRAUSKAS iš Mankūnėlių k. (1928-2007) – kraštotyrininkas, 10 knygelių autorius; SIGITAS TAMKEVIČIUS, gimęs 1938-11-07 Gudonių kaime, buvęs Kauno arkivyskupas, Lazdijų rajono garbės pilietis ir kiti.

 Grįžti