Lt
Pradžia

Komiteto įgaliojimai

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetas dirba pagal Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. 5TS-412 „Dėl  Lazdijų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“, 195.4 papunktyje nurodytus įgaliojimus:

 1. svarstyti ir teikti išvadas dėl savivaldybės bendrųjų ilgalaikių socialinių, nusikaltimų kontrolės ir prevencijos, ekologinių, sveikatos ir kitų programų projektų rengimo;
 2. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių ir ekonominių programų tikslinių lėšų ir kitų valstybės fondų lėšų paskirstymo;
 3. svarstyti ir teikti siūlymus dėl valstybės socialinių programų, savivaldybės socialinės plėtros programos;
 4. svarstyti ir teikti išvadas dėl  visuomenės sveikatos, sanitarijos ir higienos ir kitų taisyklių tvirtinimo ir jų laikymosi kontrolės organizavimo, švaros ir tvarkos viešosiose vietose užtikrinimo;
 5. svarstyti ir teikti išvadas dėl socialinių paslaugų planavimo ir teikimo organizavimo, sąlygų neįgalių gyventojų socialiniam integravimui į bendruomenę sudarymo;
 6. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės sveikatos programų rengimo ir įgyvendinimo, dėl pirminės asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo;
 7. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybėms priskirtos triukšmo prevencijos ir valstybinio triukšmo valdymo funkcijos įgyvendinimo;
 8. svarstyti ir teikti siūlymus dėl savivaldybės vardu gautos labdaros skirstymo tvarkos;
 9. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl socialinių paslaugų kainų ir jų lengvatų teikimo;
 10. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus dėl kompensacijų tam tikroms vartotojų grupėms mokėjimo už perkamą kurą, elektros ir šilumos energiją, karštą vandenį;
 11. svarstyti ir teikti siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetų nustatymo;
 12. svarstyti ir teikti siūlymus dėl šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų veiklos skatino ir rėmimo;
 13. pagal savo kompetenciją svarstyti ir teikti išvadas dėl Tarybai teikiamų administracijos direktoriaus, savivaldybės kontrolieriaus, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, įmonių ir organizacijų vadovų ataskaitų bei atsakymų į Tarybos narių paklausimus;
 14. svarstyti ir teikti išvadas bei pasiūlymus kitais komiteto arba jo kompetencijai priskirtais klausimais.

 

Informacija atnaujinta 2020-08-26 12:53