Lt
Pradžia

UAB „Lazdijų vanduo“, adresas Gėlyno g. 21, Lazdijai, įmonės kodas 165171377, skelbia konkursą UAB „Lazdijų vanduo“ vyr. buhalterio pareigoms eiti

UAB „Lazdijų vanduo“, adresas Gėlyno g. 21, Lazdijai, įmonės kodas 165171377, skelbia konkursą...

Skelbimas

                             UAB „Lazdijų vanduo“, adresas Gėlyno g. 21, Lazdijai, įmonės kodas 165171377, skelbia konkursą UAB „Lazdijų vanduo“ vyr. buhalterio pareigoms eiti.

     Vyr. buhalterio pagrindiniai pareiginiai uždaviniai: organizuoti bendrovės ūkinės, finansinės veiklos buhalterinę apskaitą, kontroliuoti ekonomišką materialinių, darbo ir finansinių resursų naudojimą, pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoti apskaitos politiką, rengti ir priimti sąskaitų darbo planą, organizuoti inventorizaciją, turto įsipareigojimų ir ūkinių operacijų, prekių bei materialinių vertybių ir piniginių lėšų apskaitą. Kontroliuoti ūkines operacijas, buhalterinės informacijos apdorojimo technologijos ir dokumentų apyvartos tvarkos laikymąsi, racionalų bendrovės apskaitos ir atsiskaitymų organizavimą, ūkinės bei finansinės veiklos rezultatų apskaitą, darbo užmokesčio mokėjimą, kad teisingai ir laiku būtų apskaičiuojami ir pervedami mokesčiai bei rinkliavos. Dalyvauti atliekant bendrovės ūkinės finansinės veiklos ekonominę analizę, rengiant ir diegiant racionalią planų ir apskaitos dokumentaciją, pažangias buhalterinės apskaitos formas. Užtikrinti, kad laiku būtų sudarytas balansas ir operatyvios suvestinės ataskaitos apie pajamas, išlaidas ir biudžeto naudojimą, kiti statistiniai atsiskaitymų dokumentai. Vadovauti įmonės buhalterijos darbuotojams. Derinti materialiai atsakingų asmenų paskyrimą. Konsultuoti materialiai atsakingus asmenis vertybių, už kurių saugumą jie atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais.

    Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar aukštąjį neuniversitetinį, arba jiems prilygintą apskaitos ir/ar finansų mokslų studijų srities išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę nei 5 metų darbo patirtį reguliuojamos veiklos srityje;
 3. turėti buhalterinio darbo patirties vandentvarkos srityje;
 4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti dirbti programomis Roda, Internet Explorer arba Microsoft Outlook bei Microsoft Office programiniu paketu;
 5. turėti patirties dirbant su vandentvarkos sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema.
 6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;
 7. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, nutarimais, akcinių bendrovių apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais akcinių bendrovių apskaitą.         

   Pretendentai už dokumentų priėmimą atsakingam bendrovės darbuotojui, atliekančiam personalo administravimo funkcijas,  pateikia šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. užpildytą pretendento anketą (pagal UAB "Lazdijų vanduo" konkurso bendrovės vyr. buhalterio pareigoms užimti organizavimo tvarkos aprašo priedą Nr. 1);
 5. asmeninių privalumų sąrašą, nurodant dalykines savybes.

   Pretendentas gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku, adresu: UAB "Lazdijų vanduo" Gėlyno g. 21, LT-67129, Lazdijai. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

    Pretendentų atrankos būdas pokalbis.

    Išsami informacija apie skelbiamą konkursą teikiama UAB "Lazdijų vanduo" tel. 8 318 51703.

  Pretendentų dokumentai priimami UAB "Lazdijų vanduo" adresu: Gėlyno g. 21, Lazdijai. Pretendentų dokumentus priima bendrovės darbuotojas atliekantis personalo administravimo funkcijas iki 2020 m. spalio 1 dienos 17 val. įskaitytinai. UAB "Lazdijų vanduo" darbo laikas: darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 8 iki 15 val. 45 min., pietų pertrauka nuo 12 iki 12 val. 45 min.

    UAB "Lazdijų vanduo" direktorius      

Name

Informacija atnaujinta 2020-09-17 15:41