Lt
Pradžia

Naujovės kreipiantis dėl tikslinių kompensacijų  

Naujovės kreipiantis dėl tikslinių kompensacijų  

Nuo šiol asmenys, kuriems yra nustatytas nuolatinės slaugos arba priežiūros (pagalbos) poreikis, kreipdamiesi į Lazdijų rajono savivaldybės administracijos vieną langelį, pateikia tik socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos prašymą skirti tikslinę kompensaciją bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Informaciją, kad asmeniui nustatytas specialiųjų poreikių lygis, savivaldybės administracija gauna automatiniu būdu, nes įsigaliojus negalios vertinimą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimams, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba nustačiusi darbingumo lygį, neįgalumo lygį arba specialiuosius poreikius, asmenims tai patvirtinančios pažymos neišduoda.

Daugiau informacijos apie negalią turintiems asmenims taikomas lengvatas ir garantijas galite rasti interneto svetainėje www.kasmanpriklauso.lt.

Informacija atnaujinta 2022-09-20 09:29