Lt
Pradžia

DĖL SPRENDIMO KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTO RENGIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ PROJEKTAS

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

LAZDIJŲ SKYRIAUS

VEDĖJAS

ĮSAKYMAS

DĖL SPRENDIMO kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų PROJEKTAS

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. 3D-476/D1-429 „Dėl Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 6.3, 16 ir 19 punktais, veikdama pagal Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2021 m. balandžio 2 d. įgaliojimą Nr. 1Į-271-(1.9 E.) „Dėl teritorijų planavimo dokumentų ir žemės valdos projektų rengimo ir tvirtinimo ir kitų funkcijų atlikimo“ ir atsižvelgdama į žemės sklypo savininko 2021 m. liepos 21 d. gautą prašymą:

  1. Nusprendžiupradėti rengti S. K. nuosavybės teise valdomo 2,2337 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kadastro Nr. 5938/0006:105), esančio Bukaučių kaime, Seirijų seniūnijoje, Lazdijų rajono savivaldybėje, kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, kurio tikslas –parinkti ūkininko sodybos vietą.
  2. Nurodau įsakymo projektą skelbti ŽPDRIS, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos interneto svetainėje, Lazdijų rajono savivaldybės interneto svetainėje bei Seirijų seniūnijos skelbimų lentoje. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei siųsti pasiūlymus galima iki 2021 m. rugpjūčio 10 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Lazdijų skyriui, Vytauto g. 10, Lazdijai, bei telefonu 8 706 85583 ir el. paštu lazdijai@nzt.lt.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Vedėja                                                                                                             Audronė Gerasimovienė

Name

Informacija atnaujinta 2021-07-26 13:43