Lt
Pradžia

„Buvau! Mylėjau!“ - dedikacija Ievai Simonaitytei

2022-09-08—2022-09-08
12.00
Lazdijų viešoji biblioteka
„Buvau! Mylėjau!“ - dedikacija Ievai Simonaitytei

Programoje per I. Simonaitytės kūrybą (ištraukos iš romano ,,Vilius Karalius” bei apysakos ,,Pikčiunienė”), jos gyvenimo faktus, prisiminimus skleidžiasi netikėtas, nežinomas aistringos moters ir genialios rašytojos portretas.

Dalyvauja
Virginija Kochanskytė – aktorė, rašytojos I.Simonaitytės literatūrinės premijos laureatė
Egidijus Bavikinas – tarptautinių konk. laureatas, Kauno valst. muzikinio teatro solistas
Beata Vingraitė - pianistė

Alkana meilės...
Mylėjusi ir mylėta... Savo prisiminimuose tik tiek teišsitarusi - Ieva Simonaitytė:
,,Jõ! Mylė́jau àš jį̃. Labaĩ mylė́jau. Àk, kaĩp tadà bùvo gerà! Niẽko žìnoma dár ir̃ nebùvo... bučiúotis dár nemokė́jau. Kàd ir̃ taĩp gerà. Pasižiū̃rim víenas į̃ kìtą, pasìšnekam, pasė́dim šalià. Paskuĩ, matýt išmoktà ir̃ bučiúotis.... Àk, bùvo vìsko- ką̃ čià sakýsi. Tìk kàs išmókė-kur̃ čià beatsiminsi....“


Bet kiekvienas atidesnis skaitytojas rašytojos knygose išskaitys ir patirtą geismo galią, ir nenugalimą aistrą, ir visaapimančią meilės liepsną...
Taip, MEILĖS būta!
Laiške poetui Eugenijui Matuzevičiui yra prisipažinusi: ,,Aš nerašau apie kažką nepaprasta, rašau apie žemę, apie žmogaus džiaugsmus ir visokias bėdas, kurias kenčia gyvi žmonės.“ Rašytoja sukūrė įstabų kūrybos pasaulį, savo knygomis pastatė nemirtingą paminklą gimtajam kraštui, savo numylėtai Mažajai Lietuvai ir jos žmonėms!

I.Simonaitytė (1897 – 1978) savo kūryba, regis, mums sako: gyvenimas nuostabus, jei moki jį mylėti, džiaugtis visu, kas gyva. Ir jei su meile įsijungi į gimtojo krašto gaivinančios jėgos lauką, tai tik tada ir gali išaugti amžinai žaliuojantis kūrybos medis. Teatralogė Elvyra Markevičiūtė:
,,Virginija Kochanskytė teatrinėje impresijoje ,,Ieva Simonaitytė: Buvau! Mylėjau!” galėtume sakyti, kad aktorė suvaidina pačią rašytoją arba, tiksliau sakant, ištransliuoja žiūrovui jos stulbinančią energiją. Dainininkas Egidijus Bavikinas jautriai įsijungia į dialogą ir subtiliai atskleidžia rašytojos patirtus meilės ilgesio išgyvenimus įvairiais laikotarpiais – paauglystėje, jaunystėje, gyvenimo saulėlydyje. Aktorė sako, kad rengdama įvairias programas — apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, Ievą Simonaitytę, Balį Sruogą, dr. Vincą Kudirką ir kt., be kūrybinio džiaugsmo, gavusi ne vieną ir gyvenimo pamoką: „Pavyzdžiui, I. Simonaitytės pamoka - nepalankios aplinkybės gali ne tik gniuždyti, bet ir stiprinti... Stengiuosi atskleisti aistringų - dangų ir pragarą pažinusių, kūrėjų sielas. Ir scenoje viską apgaubti patrauklia teatrine forma. Man svarbu, kad visa tai, ką patiriu prisilietimuose prie išskirtinių asmenybių, prie jų kūrybos, išgirstų ir patirtų kiti. Tie, kuriems to reikia. Beje, tai ir yra viena iš aktoriaus pareigų. Ir malonumas, kai jauti, kad tavo darbai reikalingi, kad žmonės tampa laimingesni tai išgirdę, pamatę...“

Impresija trunka 1.15 min.
Scenarijaus ir režisūrinio sprendimo autorė – Virginija Kochanskytė, aktorė, režisierė, Klaipėdos universiteto SHMF docentė, UNICEF Lietuva Geros valios ambasadorė.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lazdijų rajono savivaldybė.

Informacija atnaujinta 2022-08-26 10:53