Lt
Pradžia

Auštant

2021-11-15—2021-11-15
09.00
Zoom platforma

Žvakių šviesoje vaikams garsiai skaitoma pasirinkto teksto ištrauka, diskutuojama. Susitikimas skirtas  Šiaurės šalių literatūros savaitei paminėti.