Lt
Pradžia

"Kraštovaizdžio formavimas Lazdijų rajono savivaldybėje"

KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJEProjekto pradžia: 2017-02-10

Projekto pabaiga: 2021-05-28

Projekto tikslas: pagerinti kraštovaizdžio būklę ir padidinti vizualinį estetinį potencialą Lazdijų mieste ir rajone, sutvarkant apleistas ir užterštas teritorijas.

Projekto rezultatai: projektu siekiama pagerinti Lazdijų miesto ir rajono kraštovaizdžio būklę, stiprinti ir palaikyti kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą, atkurti pažeistas teritorijas ir padidinti kraštovaizdžio vizualinį estetinį potencialą. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti Raišupio upelio tvarkymo darbus, nugriauti 12 bešeimininkių pastatų ir 6 vandens bokštai, sutvarkyti pasienio teritoriją prie krašto kelio Nr. 135 nuo Lietuvos Respublikos valstybinės sienos iki Dariaus ir Girėno g. bei Turistų g. žiedinės sankryžos Lazdijų mieste.
Sutvarkytos teritorijos prie Raišupio upelio, bendras tvarkomų teritorijų užimamas plotas ~ 14 ha;
Sutvarkytos pasienio teritorijos prie krašto kelio Nr. 135, bendras tvarkomų teritorijų užimamas plotas ~ 14 ha;
Nugriauti 18 bešeimininkiai statinių ir sutvarkytos teritorijos.

Projekto vykdytojas – Lazdijų rajono savivaldybės administracija.

Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos Sanglaudos fondo ir Lazdijų rajono savivaldybės lėšomis.

Bendra projekto vertė – 422 914,96 EUR. Iš jų: ES Sanglaudos fondo lėšos – 359.477,72 EUR, Lazdijų rajono savivaldybės biudžeto lėšos – 63.437,24 EUR.

Informaciją pateikė

Aivaras Tulaba

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicinių projektų

valdymo skyriaus vyr. specialistas

Mob. tel. 8 613 89 191

El. p. aivaras.tulaba@lazdijai.lt

 

Informacija atnaujinta 2021-02-02 16:37