Vairuotojo pareiginė

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vairuoja ir prižiūri jam priskirtą automobilį;

5.2. laikosi saugaus eismo reikalavimų, užtikrina keleivių saugumą, laiku juos nuveža į paskirties vietą;

5.3. profesionaliai vairuoja automobilį;

5.4. vykdo kelių eismo ir saugos vežant keleivius reikalavimus;

5.5. rūpinasi jam paskirto automobilio technine būkle, švara ir saugumu;

5.6. palaiko švarą automobilių garažuose;

5.7. nustatytais terminais paruošia ir pateikia automobilį techniniai apžiūrai;

5.8. laiku pateikia kelionės lapus Buhalterinės apskaitos skyriui;

5.9. racionaliai naudoja automobilių degalus, tepalus ir kitas automobilio priežiūrai skirtas priemones;

5.10. vykdo administracijos direktoriaus ir Ūkio tarnybos vadovo pavedimus.

6. Ūkio tarnybos vairuotojas darbo metu privalo turėti:

6.1. vairuotojo pažymėjimą;

6.2. transporto priemonės registracijos liudijimą, techninės apžiūros taloną ir civilinio atsakomybės draudimo polisą.