Civilinių apeigų tvarkytoja - Gintarė Mikelionytė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti nebaigtą vidurinį ar vidurinį išsilavinimą;

2. Laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, kantrus, taktiškas su kolegomis ir civilinių apeigų dalyviais ir svečiais.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Reikiamai paruošti patalpas iškilmingų civilinių apeigų organizavimui;

2. Skoningai papuošti Civilinės metrikacijos skyriaus patalpas iškilmingų civilinių apeigų organizavimui;

3. Tinkamai bendrauti su civilinių apeigų dalyviais ir svečiais, organizuoti jų dalyvavimą iškilmingoje ceremonijoje;