Muzikantė - Eglė Malinauskienė

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

1. Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

2. Mokėti groti klavišiniu instrumentu;

3. Laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai elgtis, sąžiningai atlikti savo pareigas, būti tvarkingas, kantrus, taktiškas su kolegomis ir santuokos dalyviais.

PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

1. Groti santuokos ceremonijai skirtus kūrinius;

2. Tinkamai bendrauti su kolegomis, civilinių apeigų dalyviais ir svečiais.